IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Uniunea Juriştilor din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-21 13:36
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)26
  2021  (4 din 4)57
  2020  (4 din 12)64
  2019  (4 din 12)52
  2018  (4 din 12)69
  2017  (12 din 12)122
  2016  (12 din 12)143
  2015  (12 din 12)161
  2014  (12 din 12)184
  2013  (12 din 12)167
  2012  (12 din 12)160
  2011  (10 din 12)166
  2010  (9 din 12)130
  2009  (10 din 12)183
  2008  (12 din 12)198
  2007  (13 din 12)247
imagine

pISSN: 1811-0770
Revista Naţională de Drept
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole21291534845391326761245
Volume1431266164550
Total2272166146143682

Vizualizări   1080Descărcări   23

Conţinutul numărului de revistă

Spaţiul instituţional european post -Lisabona în lumina noii paradigme constituţionale a Uniunii Europene2-7
Aramă Elena , Balica (Popescu) Maria
Răspunderea penală pentru faptele incriminate la art.180(2) „cenzura” din Codul penal 8-14
Stati Vitalie
Problema conceperii şi clasificării principiilor dreptului electoral15-20
Cîrnaţ Teodor , Jelescu Dumitru
Noţiunea şi caracterele generale ale întreprinderii de stat21-24
Cuzneţov Alexandru
Perceperi de esență și conținut al statutului magistratului25-30
Negru Andrei , Novac Tatiana
Reglementări juridice privind procesul de reformare a sistemului de asistenţă socială moldovenesc31-36
Proca Ludmila
Delimitarea contractului de mandat comercial de contractul de mandat civil, în special, şi de alte contracte, în general 37-39
Cuzneţov Alexandru , Mustea Margareta
Determinarea minorilor la săvârşirea unor fapte imorale: modalitate normativă a faptei prejudiciabile prevăzută la art.208 CP RM 40-46
Copeţchi Stanislav
Aspecte comparative privind natura juridică a dreptului de proprietate comună pe cote–părți și a dreptului de proprietate comună în devălmășie47-50
Otgon Ala
Integritatea magistratului – obiectiv esențial al unei justiții contemporane51-55
Novac Tatiana
Primii paşi spre edificarea statului de drept şi al sistemului judiciar în Republica Moldova56-60
Paladi Ana
Secretul bancar și secretul professional în dreptul bancar61-67
Sanduţa Victoria
Caracterul echitabil al satisfacţiei acordate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului 68-73
Caţaveică Eugeniu
Influenţa termenului de gestaţie asupra încadrării faptei potrivit art.159 CP RM74-78
Plop Aliona
Documentele de politici relevante sectorului comunicaţiilor electronice din Republica Moldova79-86
Gasnaş Iurie
Reflecții asupra definiției probei87-88
Cebotari Mihail
Dreptul la libera circulaţie, racordat la situaţia actual89-92
Şchiopu Cristian