IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Uniunea Juriştilor din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-08 13:39
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (4 din 12)52
  2018  (4 din 12)69
  2017  (12 din 12)122
  2016  (12 din 12)143
  2015  (12 din 12)161
  2014  (12 din 12)184
  2013  (12 din 12)167
  2012  (12 din 12)160
  2011  (10 din 12)166
  2010  (9 din 12)130
  2009  (10 din 12)183
imagine

pISSN: 1811-0770
Revista Naţională de Drept
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole1537520274132605341104
Volume109678352164
Total164658810915424

Vizualizări   910Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

Reflecţii privind sistemul şi ordinea juridică 3-4
Aramă Elena
Drept internaţional privat comun uniform sau unificat-armonizarea soluţiilor 5-6
Cojocaru Violeta
Drept internaţional investiţional 7-9
Arhiliuc Victoria
Aspecte conceptuale privind principiul transparenţei 10-11
Cîrnaţ Teodor, Chiveri Galina
Recepţionarea unor principii instituţii şi norme juridice din dreptul privat român in noul cod civil al RM 12-19
Volcinschi Victor
Rolul universităţii în societatea bazată pe cunoaştere 20-22
Avornic Gheorghe
Invăţămîntul juridic românesc între condiţia tehnică şi vocaţia umanistă 23-24
Humă Ioan
Unele implicaţii ale legii nr 227 din 18 02 2008 asupra calităţii interpretării si aplicării legii penale 25-26
Brînză Sergiu
Unele considerente privind funcţiile statului 27-29
Grecu Raisa
Aspecte privind coposesiunea în codul civil 30-31
Băieşu Sergiu
Integrarea europeană-interes naţional 32-34
Suceveanu Natalia
Aprecierea regulamentelor organice în literatura istorico-juridică 35-36
Coptileţ Valentina
Despre eficienţa programelor europene de clemenţă (continuare) 37-44
Mihai Emilia
Evoluţia cercetărilor ştiintifice la catedra drept al antreprenoriatului 1997-2009 45-48
Cojocari Eugenia
Propunere privind aplicarea cursului de instruire juridică drept contravenţional 49-51
Furdui Sergiu
Dimensiuni comunicative în cadrul instruirii juridice 52-54
Sadovei Nicolai
Esenţa activităţii de aplicare a dreptului şi subiecţii săi 55-59
Cuzneţov Alexandr
Условия имплементации междУнародно-правовых норм в национальное экологическое законодательство 60-61
Замфир Наталия
Dreptul la ocrotirea sănătăţii într-un mediu sănătos 62-63
Vlaicu Vlad
Viziuni privind controlul asupra respectării legislaţiei muncii 64-65
Romandaş Nicolae
Regimuri matrimoniale aspecte de drept comparat 66-67
Cebotari Valentina
Dezvoltarea durabilă prin asigurarea securităţii ecologice 68-70
Zamfir Pavel
Cu privire la pregătirea pentru dezbateri judiciare a pricinilor examinate în procedura specială 71-71
Creţu Vasile
Coraportul dintre infracţiunile săvîrşite în legatură cu serviciul şi infracţiunile comise de către persoanele cu funcţie de răspundere 72-75
Moraru Victor
Armonizarea legislaţiei naţionale privind societăţile comerciale la rigorile directivei uniunii europene nr 68 151 EEC 76-79
Roşca Nicolae
Starea de pericol social: condiţie obligatorie pentru luarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical 80-81
Botnaru Stela, Buravcenco Iulia
Infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei în viziunea dreptului comparat 82-83
Dumneanu Ludmila
Critici aduse teoriei contractului administrativ 84-85
Cimil Dorin
Armonizarea legislaţiei penale – o tendinţă a justiţiei penale în spaţiul european 86-87
Strulea Maria, Vidaicu Mihaela
Conduita agresiva-fenomen psihosocial si de drept penal 88-89
Grama Maria
Условия наступления уголовной ответственности медицинских работников за совершение преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью 90-94
Гырла Лилия
Aspecte teoretice şi practice ale aplicării răspunderii penale pentru violarea de domiciliu art. 179 C. pen. RM 95-96
Stati Vitalie
Probleme actuale ale autorităţii judecătoreşti în RM 97-98
Negru Andrei
Cauzele criminalităţii economice în Republica Moldova 99-100
Ciobanu Igor
Problema locului de săvîrşire şi momentului consumativ al infracţiunii prevăzute la art 286 C pen RM 101-102
Manea Vladislav
Principiile de bază ale falimentului transfrontalier 103-106
Burac Victor
Взаимодействие адвоката с подзащитным и выработка позиции защиты по делу 107-108
Vizdoga Tatiana
Semnificaţia contenciosului administrativ într-un stat de drept 109-113
Costachi Gheorghe, Stratulat Diana
Experienţa legislativă a unor state ca posibil model de perfecţionare a prevederilor art 190 C pen RM 114-115
Botezatu Igor
Particularităţile angajării răspunderii subsidiare în cadrul raporturilor contractuale civile 116-117
Brumă Sorin
Informaţia electronică în legislaţia penală a unor state 118-119
Onofrei Flavius-Vasile
Funcţionarea instituţiilor democratice statale în perioada de criză politică reglementări şi oportunităţi 120-126
Arseni Alexandru
Imprudenţa penală evoluţie definiţie modalităţi 127-135
Gladchi Gheorghe
Obligaţiile profesionale ale întreprinzătorului 136-138
Cojocaru Olga
Formele de azil în RM 139-140
Şova Liuba
Unele particularităţi ale drepturilor şi obligaţiilor părţilor în contractul de servicii turistice 141-143
Chibac Natalia
Particularităţile probaţiunii faptelor negative în procesul civil 144-144
Chifa Felicia
Funcţiile capitalului social în cadrul societăţilor comerciale prin prisma legislaţiei în vigoare a RM 145-147
Negru Cristina
Violenta sexuala-mijloc de comitere ha genocidului teorie si jurisprudenta 148-149
Barat Iuliana
Distincţii si asemănări între termenii prevăzuţi la articolul 3 din convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 150-151
Bolocan-Holban Augustina
Natura juridică a recipisei de magazinaj 152-153
Velişco Lilian
Substituirea succesorului 154-154
Bănărescu Iulia
Norma conflictuală cu privire la regimul matrimonial 155-160
Şeremet Igor
Aprecierea probelor de către instanţa de judecată la examinarea cauzelor penale 161-162
Chiperi Maria
Abordarea conceptului şi clasificarea regimurilor juridice acordate cetăţenilor străini şi apatrizilor din Republica Moldova 163-164
Slusarenco Svetlana
Aspecte privind realizarea principiului periodicităţii la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din Republica Moldova 165-167
Ermurachi Victor
Arenda silvică reglementare juridică 168-168
Dumneanu Victor
Proprietatea: categorie economică 169-170
Ştefăneţ Tatiana
Reprezentarea legală în materia obligaţiilor 171-171
Mîţu Gheorghe
Влияние деятельности европейского суда по правам человека на совершенствование законодательства Республики Молдова 173-175
Сосна Александр
Circumstanţele care exclud tragerea salariatului la răspundere materială 176-178
Secrieru Oxana
Efectele reticenţei consimţămîntului la prelevare de organe sau ţesuturi umane asupra încadrării juridice a faptei 179-180
Eşanu Adriana
Efectul devolutiv al recursului ordinar 181-182
Cerbu Adrian
Dreptul în cadrul internetului 183-186
Ţonova Irina
О некоторых факторах, сдерживающих развитие социально-трудовых отношений 187-189
Сосна Борис, Ţîgănaş A.
Unele aspecte practice ale executării sentinţelor pronunţate pe cauzele penale de contrabandă intentate persoanelor juridice pe teritoriul vamal al RM 190-195
Maimescu Sava
Factori de influenţă asupra culturii juridice a tinărului în societatea contemporană 196-197
Palamarciuc Vladimir
Osnovnie napravleniea reformirovaniea ugolovno-ispolnitelinoi sistemi Rossii 198-200
Craciun Vitalie
Сравнительный анализ порядка исполнения наказания в виде лишения свободы в России и других государствах постсоветского пространства 201-203
Narîşkina Natalia
Гарантии охраны и гигиены труда как элементы снижения уровня коррумпированности работодателей 204-206
Emelianova Natalia, Raznovan Ecaterina, Chigulea Inna
Unele aspecte referitoare la delimitarea şi clasificarea prin concurs a infracţiunii de corupere pasivă cu alte infracţiuni 207-211
Ţurcanu Ion
Analiza comparativă privind reglementarea dreptului la libertate şi siguranţă în constituţiile României şi Republicii Moldova 212-215
Dumitrescu Iulius-Cezar
Контроль за досудебным следствием в условиях правового государства 216-220
Bulgacova Ilona