IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2000
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Uniunea Juriştilor din Moldova
Universitatea Americană din Moldova
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-22 22:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 12)16
  2019  (4 din 12)52
  2018  (4 din 12)69
  2017  (12 din 12)122
  2016  (12 din 12)143
  2015  (12 din 12)161
  2014  (12 din 12)184
  2013  (12 din 12)167
  2012  (12 din 12)160
  2011  (10 din 12)166
  2010  (9 din 12)130
  2009  (10 din 12)183
imagine

pISSN: 1811-0770
Revista Naţională de Drept
Categoria:
  • B (2019.12.06-2023.12.06)
  • C (2013.06.27-2017.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2009 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole1553554804136375501120
Volume110705762253
Total166362538015890

Vizualizări   722Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Răspunderea penală pentru infracţiunea de violenţă în familie (art.2011 CP RM) 3-11
Brînză Sergiu, Stati Vitalie
Medierea – modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor 12-18
Cojocari Eugenia
Valorificarea capacităţii societăţii civile în procesul de reformare a justiţiei 19-23
Negru Andrei
Importanţa realizării dreptului prin prisma modelării lui 24-25
Cuzneţov Alexandr
Organele cu atribuţii de administrare fiscală 26-28
Vlaicu Vlad
Argumente în favoarea codificării legislaţiei naţionale din domeniul transportului 29-32
Mihalache Iurie
Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность или склонение их к аморальным поступкам: K вопросу о совершенствовании уголовного законодательства 33-41
Гырла Лилия
Natura ceremonial-ritualică a actului social public de învestire în funcţie a judecătorului 42-46
Sadovei Nicolai
Rolul clauzelor prestabilite în încheierea contractelor comerciale internaţionale 47-52
Gribincea Lilia
Organizarea şi activitatea vamală în Moldova şi Ţara Românească în epoca de tranziţie spre perioada modernă 53-56
Lupasco Zinaida
Modalităţi de apreciere a caracterului abuziv în cazul unei clauze contractuale de consum 57-62
Plotnic Olesea, Mihalache Iurie
Apărarea juridico-penală a embrionului uman versus progresul ştiinţific:Unele propuneri de lege Ferenda 63-69
Midrigan Vitalie-Silviu, Brînză Sergiu
Reforma reglementărilor juridice privind pensiile acordate unor categorii de cetăţeni 70-74
Proca Ludmila
Elemente de teoria valorii 75-80
Tanasă Dragoş, Avornic Gheorghe
О некоторых проблемах правового регулирования поставки природного газа потребителям 81-84
Slipenski Boris
Unele aspecte privind încadrarea faptei potrivit semnului calificativ „Proporţii Considerabile” 85-90
Lealin Iurie, Eşanu Adriana
Evoluţia instituţiei supravegherii şi controlului privind respectarea legislaţiei muncii 91-94
Păscăluţă Felicia, Romandaş Nicolae
Reglementări privind procedura de atestare a salariaţilor 95-98
Lungu Adrian, Romandaş Nicolae
Perspectivele ajustării prevederilor legislaţiei UE în domeniul managementului inundaţiilor de către Republica Moldova 99-101
Juraveli Victoria, Romandaş Nicolae
Noţiunea, natura juridică şi importanţa contractului colectiv de muncă 102-105
Boişteanu Eduard
Concediul de maternitate – reglementări naţionale şi internaţionale 106-110
Macovei Tatiana, Sadovei Nicolai
Actele exceptate de la controlul judecătoresc 111-115
Lesnic-Răscoală Lilian, Vlaicu Vlad
Rolul angajatorului privind asigurarea securităţii şi sănătăţii salariatului în muncă 116-119
Secrieru Oxana, Romandaş Nicolae
Dreptul la muncă – obiectiv consfinţit în actele internaţionale 120-122
Platon Lilian
Îmbunătățirea cadrului incriminator în materie de şantaj din perspectiva semnelor laturii subiective şi impactul acesteia asupra ridicării calităţii actului de justiţie 123-127
Crijanovschi Sergiu, Ulianovschi Gheorghe
Rolul organismelor internaţionale la fixarea limitelor legale ale genocidului 128-131
Barat Iuliana, Brînză Sergiu
Influenţa circumstanţelor atenuante şi agravante la aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege 132-137
Popescu Dorin, Brînză Sergiu
Probleme de identificare a semnelor laturii obiective a infracţiunii de răpire a unei persoane 138-141
Gurev Dorina, Brînză Sergiu
Reglementarea răspunderii pentru faptele infracţionale în domeniul proprietăţii industriale în legiuirile penale ruse şi în Codurile penale sovietice aplicate pe teritoriul actual al Republicii Moldova: Analiza juridico-istorică 142-147
Păduraru Alexandru, Brînză Sergiu
Elementele constitutive subiective ale infracţiunii de violare de domiciliu 148-152
Ştefănuţ Radu, Brînză Sergiu
Deciziile luate de Organul de investigare1, ca rezultat al stabilirii prezenţei subvenţiei aplicate de către producătorul străin la mărfurile importate în Republica Moldova 153-158
Antoci Albert, Vlaicu Vlad
Noţiuni generale privind contractul internaţional de asigurare 159-163
Casian Iana, Gribincea Lilia
Participarea avocatului la realizarea unor acte de urmărire penală 164-168
Osoianu Tudor, Vesco Ion
E-правосудие – гарантия эффективной судебной системы. Инициативы в Болгарии 169-172
Petrova Mariana, Dimitrov Gheorghii
Provocările şi oportunităţile unui acord de liber schimb 173-178
Ermurachi Adrian, Suceveanu Natalia
Legătura cauzală – o condiţie obligatorie pentru recunoaşterea ca parte civilă în cadrul unui proces penal 179-180
Ţurcanu Sergiu, Vlaicu Vlad