IBN
Închide
Nastas Andrei
Cuvinte-cheie (36): personal injury (1), vătămări corporale (1), the principle of arms equality (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Criminal liability for theill will statements in the states belonging to the anglo-saxon law system
Nastas Andrei1, Cernomoreţ Sergiu2, Cebotari Olesea3
1 State University of Physical Education and Sport,
2 Institute of International Relations of Moldova,
3 Court of Law of Chisinau, Buiucani
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul contradictorialității și egalității armelor în procesul penal.
Cebotari Olesea1, Nastas Andrei2
1 Judecătoria Buiucani,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(52) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspundere penală pentru declarațiile cu rea-voință în statele aparținând sistemului de drept anglo-saxon
Nastas Andrei1, Cernomoreţ Sergiu2, Cebotari Olesea3
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
3 Judecătoria Buiucani
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea și tendințele infracționalității violente în Republica Moldova: unele abordări teoretico-practice
Faigher Anatolie1, Cernomoreţ Sergiu2, Nastas Andrei3
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
3 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The state and trends of disciplinary misconduct and violence in the Republic of Moldova: theoretical-practical approaches
Faigher Anatolie1, Cernomoreţ Sergiu2, Nastas Andrei3
1 Alecu Russo Bălţi State University,
2 Institute of International Relations of Moldova,
3 State University of Physical Education and Sport
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Controlul – element prioritar al procesului managerial în domeniul securității și ordinii publice
Nastas Andrei1, Gureu Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6