IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-09 00:53
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (3 din 1)84
  2012  (4 din 1)125
  2011  (1 din 1)44
  2010  (1 din 1)24
  2009  (1 din 1)46
  2006  (1 din 1)34
imagine

pISSN: 1857-2251
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole3572706634012
Volume1119792509
Total3682904554521

Vizualizări   1616Descărcări   24

Conţinutul numărului de revistă

Reflecţii cu privire la evoluţia creaţiei componistice moderne 9-21
Axionov Vladimir
Edificarea profesionalismului în componistica muzicală basarabeană din perioadă interbelică 22-27
Ciobanu Ghenadie
“Muzica” de dincolo de muzica lui Gheorghe Mustea28-37
Gagim Ion
Симфонические картины Птицы и вода Геннадия Чобану как индивидуальный композиторский проект 38-45
Мироненко Елена
О некоторых особенностях оркестрового мышления в симфонических танцах Павла Ривилиса: К вопросу о реализации принципов органности на примере первой части 46-55
Пысларь Снежана
Плач Иеремии Д. Киценко:Пути обновления жанровых канонов 56-63
Самбриш Елена
Рапсодия-концерт Геннадия Чобану:Особенности композиции и драматургии 64-71
Варданян Алена
Cele trei concerte pentru clarinet şi orchestră de coarde ale compozitorului Oleg Negruţa 71-75
Chiciuc Natalia , Muşat Serghei
Забытые песнопения: музыкальное приношение дософтею Геннадия Чобану: Композиционное решение 76-85
Чобану-Сухомлин Ирина
В. Поляков. Три пьесы для скрипки и фортепиано памяти С. Прокофьева: Аналитический очерк 86-92
Сиганова Ольга
Трио для кларнета, виолончели и фортепиано Б. Дубоссарского: Особенности композиции, драматургии и исполнительской трактовки 92-100
Козлова Надежда , Циркунова Светлана
Adio для квартета деревянных духовых инструментов владимира беляева, как пример поставангардной композиции 101-104
Гусарова Анастасия
Istorioare amuzante (şase crochiuri)pentru cvartet de coarde şi clarinet de Z. Tkaci sub aspectul interpretativ 104-111
Tihoneac Victor
Литании Д. Киценко: к проблеме взаимоотношения литературного и музыкального начал 112-120
Озаренская Наталья
Камерно-ансамблевые произведения композиторов Республики Молдова в концертном репертуаре ведущих педагогов-пианистов кафедры фортепиано Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств 120-127
Савина Ирина
Некоторые аспекты фортепианного творчества О. Тарасенко 128-136
Мельник Тамара
Genul de preludiu în muzica pentru pian a compozitorilor din Republica Moldova 136-142
Hatipova Inna
Bach for all times de Gheorghe Neaga — particularităţi componistice şi de gen 143-148
Paraschiv-Znatokova Cristina , Barbanoi(Gajim) Hristina
Особенности исполнения фортепианных произведений молдавских композиторов 148-154
Reaboşapca Ludmila
Авторские издания сочинений отечественных композиторов, пользующиеся приоритетом в учебной практике Республики Молдова 154-163
Гупалова Елена
Вокальные циклы Златы Ткач на стихи Агнесы Рошка: Образный строй и средства воплощения авторского замысла 164-174
Кочарова Галина
О соотношении поэтического и музыкального компонентов в цикле В. Чолака Четыре сонета для баса и фортепиано на стихи Лопе де Вега 174-184
Белых Маргарита
Вокальный цикл М. Стырчи на стихи А. Блока: К проблеме взаимоотношения слова и музыки 184-189
Никитченко Виктория
Камерно-вокальные произведения Б. Дубоссарского: особенности поэтических текстов и композиционно-драматургических приемов 190-195
Коадэ Татьяна
Хронология кантат в творчестве композиторов Республики Молдова: начальный этап 196-206
Кауля (Янковская) Надежда
Principii de integritate compoziţională în ciclul descântece de Igor Iachimciuc 207-213
Burlac Fedora
Abordarea surselor psaltice în imnele SF. Liturghii de M. Berezovschi (în baza imnului cuvine-se cu adevărat) 214-224
Barbanoi(Gajim) Hristina
Николай Чолак: Штрихи к творческому портрету225-237
Балабан Лариса
Увертюра Макса Фишмана в контексте взаимодействия профессиональной европейской традиции и третьего пласта 238-244
Tcacenco Victoria
Instrumentele muzicale în viaţa religioasă a mănăstirilor din Republica Moldova 245-249
Ghilaş Victor
Orchestra Ciocârlia de la Edineţ — Exponent al tradiţiei lăutăreşti în zona de Nord a Moldovei 250-255
Slabari Nicolae