IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-28 14:25
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (3 din 1)84
  2012  (4 din 1)125
  2011  (1 din 1)44
  2010  (1 din 1)24
  2009  (1 din 1)46
  2006  (1 din 1)34
imagine

pISSN: 1857-2251
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole3571315201939
Volume118480205
Total3681400002144

Vizualizări   754Descărcări   26

Conţinutul numărului de revistă

Direcţii în evoluţia muzicii simfonice a compozitorilor din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX-XXI 10-17
Axionov Vladimir
Codul Enescu: introspecţii de autor 17-20
Ciobanu Ghenadie
Musica Gioiosa П.Ривилиса: о квази-фольклорном тематизме и приемах его развития 20-25
Белых Маргарита
Некоторые особенности восприятия тембра в симфонических танцах Павла Ривилиса:к вопросу реализации иллюзорных тембров 26-32
Пысларь Снежана
Концерт для маримбы и симфонического оркестра Геннадия Чобану в свете тенденций начала XXI века 33-39
Мироненко Елена
Национальные традиции в жанре инструментального концерта (на примере творчества mолдавского kомпозитора Олега Негруци) 39-45
Самбриш Елена
Концерт для фортепиано с оркестром Б. Дубоссарского: к проблеме преломления романтических принципов в музыкальной форме 45-53
Варданян Алена
Concertul pentru vioară şi orchestră de David Gherşfeld 54-61
Molodojan-Mitişov Angela
Concertul instrumental şi reflectarea lui în muzicologia autohtonă 61-69
Andrieş Vladimir
Începuturile teatrului liric profesionist românesc: opera Petru Rareş de Eduard Caudella 70-76
Nistreanu Elena
Evoluţia teatrului liric din Republica Moldova privită prin prisma genului: anii 1850-1980 76-80
Coman Diana
Anii 1980-2010 – o nouă etapă în evoluţia teatrului liric din Republica Moldova 80-84
Coman Diana
Макс Фишман: педагог и композитор 85-90
Мельник Тамара
Igor Iachimciuc – portret de creaţie 90-93
Paraschiv-Znatokova Cristina
Mузыкальная форма в произведениях для скрипки и фортепиано композиторов Республики Молдова 94-98
Циркунова Светлана
Trio pentru vioară, contrabas şi pian de Ghenadie Ciobanu: proiecţie muzicală a unor imagini biblice 99-105
Paraschiv-Znatokova Cristina
Полифоническая сюита памяти Д. Д. Шостаковича В. Симонова: аналитический очерк 105-111
Сиганова Ольга
Соната для флейты соло – последнее сочинение в сонатном творчестве Златы Ткач 111-115
Гусарова Анастасия
Eugen Verbeţchi şi creaţia componistică din Republica Moldova 116-121
Tihoneac Victor
Tendinţe neoclasice şi polistilistice în lucrarea Bach for all times de Gheorghe Neaga 121-126
Paraschiv-Znatokova Cristina, Barbanoi(Gajim) Hristina
Фортепианный цикл Детский уголок Лидии Агабалян 126-130
Мельник Тамара
Концертные сочинения Владимира Ротару для фортепиано 131-136
Troian Iulia
Методические проблемы преподавания камерного ансамбля (на примерах из музыки композиторов Республики Молдова) 136-145
Циркунова Светлана
Кантата песнь о Днестре Златы Ткач: композиционные и драматургические особенности 145-151
Кауля (Янковская) Надежда
Ideea principală şi rolul corului în creaţia de la Tiras pân’ la Tissa de Tudor Chiriac 151-156
Burlac Fedora
Сценическая кантата Cîntece de şezătoare Е. Мамота: содержательный план и музыкально- драматургические особенности 156-163
Кауля (Янковская) Надежда
Descântece de Igor Iachimciuc – particularităţi componistice şi de gen 163-169
Paraschiv-Znatokova Cristina
Prolegomene la metodologia cercetării muzicii religioase în creaţia compozitorilor din Republica Moldova 170-175
Ciobanu-Suhomlin Irina
Литургии М. Березовского и Д. Христова: сравнительный анализ 175-184
Невзорова Валентина, Чобану-Сухомлин Ирина
Psalmii lui David în viziunea compozitorului Teodor Zgureanu 185-190
Moraru Emilia
Религиозно-хоровая музыка композиторов Республики Молдова в концертной практике исполнителей 190-196
Балабан Лариса
Introspecţie în arta Liedului Enescian 197-200
Naie Lăcrămioara
Вокальные циклы Златы Ткач последних лет на стихи Агнесы Рошка (I): к проблеме гипертекста в композиторском творчестве 200-206
Кочарова Галина
Камерно-вокальное творчество Евгения Мамота (к проблеме композиторской работы над поэтическим текстом) 206-210
Коадэ Татьяна
Педагогические идеи в творческом наследии Гавриила Музическу 211-217
Tetelea Margarita
Învăţământul muzical în Bucovina sfârşitului de secol XIX 217-220
Muraru Aurel
Систематизация современного отечественного фортепианного репертуара Республики Молдова: Общая панорама 220-226
Гупалова Елена
Culegeri de piese pentru pian ale compozitorilor autohtoni redactate de I. Stolear 226-231
Hatipova Inna
Произведения композиторов Республики Молдова в педагогическом репертуаре студентов класса фортепиано профессора В. Левинзона 231-236
Савина Ирина
Хоровая музыка Мариана стырчи для детей в контексте современного творчества композиторов Молдовы 236-241
Шимбарёва Анна
Contribuţii la studiul fenomenului de creare a muzicii în arta lăutărească 242-247
Bunea Diana
Lăutari violonişti din zona de nord a Moldovei în arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice 248-253
Slabari Nicolae
Современная музыка в Республике молдова с точки зрения арт-менеджмента 254-258
Tcacenco Victoria
Музыкально-поэтическая интонация: определение объекта 258-266
Daşchevici Vladimir