IBN
Închide
Slabari Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 2

Valorificarea muzicii instrumentale tradiționale de concert în fondul Arhivei de folclor al AMTAP
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сontribuția lui Valeriu Luță în promovarea și dezvoltarea artei interpretative la țambal în Republica Moldova
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Laboratorul de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice: realizări și perspective știinţifico-didactice
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratorul de folclor al academiei de muzică, teatru și arte plastice: realizări și perspective științifico-didactice
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Acordeonul ca instrument muzical în contextul artei interpretative tradiționale din Republica Moldova în sec. XX–XXI
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Proiectul muzical dialogue ca manifestare a folclorismului în contemporaneitate
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul muzicianului Ion Buldumea în evoluţia folclorului instrumental din Republica Moldova la confluența secolelor XX–XXI
Slabari Nicolae , Cucu Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale artei interpretative tradiţionale din Republica Moldova: acordeonul în sec. XX—XXI
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
T. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Aspecte ale artei interpretative tradiționale la acordeon în Republica Moldova: perioada postbelică
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Doina instrumentală în repertoriul pentru vioară din zona de nord a Republicii Moldova
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ornamentica in repertoriul tradiţional al lăutarului A. Bidirel în contextul problemelor stilistice şi interpretative in folclorul romanesc din sec. XXI
Slabari Nicolae , Cotos Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități stilistice şi interpretative în repertoriul folcloric al lăutarului violonist Alexandru Bidirel
Slabari Nicolae , Cotos Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(30) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 6 November, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Particularităţi morfologice ale muzicii de ascultare în repertoriul lăutarilor violonişti din zona de nord a Republicii Moldova
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(28) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 21 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire de ansamblu asupra repertoriului folcloric pentru vioară a lăutarului bucovinean A. Bidirel
Slabari Nicolae , Cotos Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi stilistice şi interpretative în repertoriul folcloric al lăutarului violonist Alexandru Bidirel
Slabari Nicolae , Cotos Mihai
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a II-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-4461-2-9.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Muzica de ascultare în repertoriul lăutarilor violonişti din zona de nord a Republicii Moldova
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte ale structurii ritmice in melodiile de joc pentru vioară din zona de nord a Republicii Moldova
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(18) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Aspecte istorice referitoare la apariţia, evoluţia şi varietăţile violinei în muzica tradiţională românească
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 4(17) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orchestra Ciocârlia de la Edineţ — Exponent al tradiţiei lăutăreşti în zona de Nord a Moldovei
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 3(16) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-939
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Lăutari violonişti din zona de nord a Moldovei în arhiva de folclor a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Abordarea clasificării repertoriului pentru vioară din Republica Moldova
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 11(24) / 2009 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viţa de lăutari Stefăneţ la confluienţa tradiţionalului şi modernului
Slabari Nicolae
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(8-9) / 2009 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 22 of 22