IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2006
Fondatori
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Tirajul revistei   200
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 09:59
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2013  (3 din 1)84
  2012  (4 din 1)125
  2011  (1 din 1)44
  2010  (1 din 1)24
  2009  (1 din 1)46
  2006  (1 din 1)34
imagine

pISSN: 1857-2251
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Categoria:
  • C (2009.04.30-2013.11.27)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcate
Articole3571505172136
Volume1111142236
Total3681616592372

Vizualizări   985Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Terminologia muzicală a gramaticilor romaneşti de tradiţie bizantină (In baza propediei din colecţia nou-nemţeană , ANRM, f.2119, inv .3, d.34, ff .2-4v) 7-15
Ciobanu-Suhomlin Irina
Etape in evoluţia coralului luteran 16-18
Muraru Aurel
Muzica fractală in cursul tehnicilor componistice moderne 19-22
Ciobanu Ghenadie
Роль и значение дополнительных дисциплин инструментальной специализации в высших музыкальных учебных заведениях Украины 23-27
Свириденко Наталия
Psihologiа interpretăii camerale: identificarea problemei 28-31
Оскар Дайн. Творческий портрет 31-35
Reaboşapca Ludmila
Culegeri de muzică pentru pian din Republica Moldova: crestomatia muzicală „Răsai, soare!“ in redacţa Irinei Stolear 38-42
Gupalova Elena
Полифонические произведения В. Сырохватов а в учебном процессе кафедры общего фортепиано 42-46
Teseoglu Gaiană
Idei şi genuri in creaţia lui Ioan Scărlătescu 47-49
Stoianov Carmen
Culegeri de muzică pentru pian din Republica Moldova: crestomaţia muzicală „Pe aripi de cantec“ in redacţa Irinei Stolear 49-52
Gupalova Elena
Методические рекомендации к изучению студентами вокалистами и пианистами жанра старинного русского романса 52-56
Muntean Galina
Valorificarea cantecului popular in creaţia corală romanească din a doua jumătate a secolului al XX -lea 56-60
Moraru Emilia
Reflecţii asupra metodicii predării folclorului muzicalvocal in cadrul secţiei canto popular 61-64
Bolboceanu Zinaida
Exerciţiile de cultură vocală — modalitate de formare a deprinderilor vocal-corale 64-67
Tocari Gabriela
Pedagogia: vocaţie sau dobandire?!… sau despre calitatea de formator a artistului 68-72
Lemnaru Daniela
Actorul in fascinantul travaliu al actului scenic — de la faza incipientă pană la crearea personajului 72-75
Gaju Emil
Atenţia ca proces de instruire a studentului-actor 76-79
Gaju Emil
The methodology of typography teaching in higher education 80-86
Stoenescu Arina
Utilizarea metodei interviului in cercetarea artelor plastice 86-89
Rocaciuc Victoria
Epigoni ai tehnicii encaustice 90-93
Manole Aurel
Raportul cadru didactic—student şi impactul competenţelor pedagogice asupra conţinuturilor profesionale 94-98
Comendant Tatiana
Analiza tranzacţională in comunicarea didactică 98-103
Crăciun Claudia
Mimetische schulentwicklung: distance learning program „School Management“ der tu kaiserslautern in eritrea in einer neo—nstitutionalistischen perspektive 103-112
Prescher Thomas
Managementul conflictului educaţional 113-117
Ţurcan Arina
Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, pentru promovarea excelenţei artistice la varstele timpurii 117-120
Paşca Eugenia Maria
O преподавании философии в высшем учебном заведении художественного профиля на современном этапе 121-126
Юдина Екатерина
Cultura informaţională a pedagogului in instituţia de invăţămant artistic superior 126-130
Stan Renata