IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2017  (1 din 2)19
  2016  (2 din 2)41
  2015  (3 din 2)47
  2014  (2 din 2)62
  2013  (2 din 2)62
imagine

pISSN: 1857-3517
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Categoria:
  • C (2015.11.25-2017.12.20)
  • C (2014.11.24-2015.11.24)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2013 - 2017
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole2311388693958103
Volume1011218402
Total2411500874360

Vizualizări   959Descărcări   21

Conţinutul numărului de revistă

Очерки генезиса и эволюции (смены) экологических парадигм 3-22

CZU: 574

Dediu Ion
Concepţia actuală privind securitatea ecologică a Republicii Moldova armonizată cu legislaţia UE în domeniu 23-32

CZU: [574+349.6](478+4)

Aşevschi Valentin
Politicile societăţii pe acţiuni „Lafarge ciment” (Moldova) privind managementul biodiversităţii în carierele de calcar din siturile companiei 33-38

CZU: 504.06:334.722.8:622.3(478)

Bulimaga Constantin, Mogîldea Vladimir, Burghelea Aureliu, Certan Corina, Grabco Nadejda
Plăgile ecologice ameninţă viitorul omului şi al planetei 39-53

CZU: 574

Mustaţă Gheorghe, Mustaţă Mariana
Comunication in the living world and its ecological significance 54-63

CZU: 003:57

Mustaţă Gheorghe
Analiza metodelor de evaluare a gradului de atac al viţei-de-vie de către mildiu 64-67

CZU: 632.03:634.8

Tulbure Ion, Haidarlî Iulia
Tehnologia de cultivare a supercerealei – grâul spelta – în sistem de agricultură ecologică. 68-76

CZU: 579.6:631.1

Gumovschi Andrei
Aprecierea zonelor de risc şi importanţa lor în amplasarea plantaţiilor viticole pe pante 77-82

CZU: 634.8.04:581.5

Tulbure Ion, Haidarlî Iulia
Caracteristica nivelului de testosteron în diabetul experimental pe fondul administrării tincturii de propolis 83-89

CZU: 577.17:616.43:616.378-008.64

Mărjineanu Ana, Crivoi Aurelia, Chiriţa Elena, Aşevschi Valentin, Rotaru Ana
General and specific aspects of medical demographic processes in chişinău municipality during the years 2011-2013 90-97
Feofanov Igor, Bogataia Cornelia, Socolov Vasile, Socolova Ludmila
The dynamics of morbidity and some peculiarities of arterial hypertension in the municipality of Chişinău and rural areas in the years 2011-2013. 98-104

CZU: 314.48:616.12-008.331.1(478)

Leahu Olga, Socolov Vasile, Socolova Ludmila
Structura proiectului planului de management al regiunii „Răutul inferior” şi dezvoltării durabile a raioanelor Telenesti si Orhei 105-109

CZU: [504.45-058+556]:005(478)

Drumea Dumitru
Probleme de ecologie in pomicultura 110-112

CZU: 632.15:634.1/.2(478)

Tulbure Ion, Haidarlî Iulia
Оценка педобионтов и энтомофагов как биоиндикатор к пестицидам 113-119

CZU: 632.937/.938

Витион П.
Un destin de savant împlinit. Boris Boincean 120-123

CZU: 63(478)(092)

Duca Gheorghe, Lupaşcu Mihail, Furdui Teodor, Dediu Ion