Concepţia actuală privind securitatea ecologică a Republicii Moldova armonizată cu legislaţia UE în domeniu
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
657 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-23 16:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[574+349.6](478+4) (1)
Ecologie generală şi biodiversitate (377)
Ramuri speciale ale dreptului. Alte probleme de drept (741)
SM ISO690:2012
AŞEVSCHI, Valentin. Concepţia actuală privind securitatea ecologică a Republicii Moldova armonizată cu legislaţia UE în domeniu. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2015, nr. 13, pp. 23-32. ISSN 1857-3517.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Numărul 13 / 2015 / ISSN 1857-3517

Concepţia actuală privind securitatea ecologică a Republicii Moldova armonizată cu legislaţia UE în domeniu

CZU: [574+349.6](478+4)
Pag. 23-32

Aşevschi Valentin
 
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
 
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2015


Rezumat

Definiţia şi semnificaţia conceptului de Securitate ecologică. Securitatea ecologică poate fi reprezentată printr-un pachet de politici locale şi/sau regionale, reglementări, măsuri standarde, instrucţiuni, proceduri, teorii şi concepte aplicate încă din fazele de preconcepţie şi de preproiectare, ca parte integrantă a oricăror proiecte sau activităţi umane, cu risc semnificativ de mediu real sau potenţial, menite să asigure organizarea, managementul, desfăşurarea, supravegherea şi controlul oricăror activităţi sau evenimente în deplină siguranţă de funcţionare sau desfăşurare, pentru personalul tehnic, populaţia din zonele înconjurătoare şi mediul ambiant, să preîntâmpine şi să limiteze consecinţele accidentelor de mediu, catastrofelor naturale sau ale actelor de terorism ecologic, ale perturbării echilibrului şi calităţii ecosistemelor Terrei, să asigure menţinerea calităţii vieţii. Criteriul principal de analiză în conformitate cu conceptul amintit supra trebuie să fie acel de „asigurare” a desfăşurării în siguranţă a activităţilor periculoase cu risc major de accident de mediu.

Ecological Security was nearly a taboo in the Soviet era. This article explores how environmental problems have affected national security discourse, including threat perceptions and national security doctrines and it examines how different national schools identify their approaches to the solution of the ecological problems.The quality of water supplies in small cities and rural areas in particular is extremely poor and the country is suffering the effects of a lack of investment over the last fifteen years. In small and medium sized towns water supply coverage averages 45% and sanitation coverage averages 40%. Donor assistance has been relatively limited to date but the Government has proceeded with certain reforms of the sector and with the assistance of the World Bank has developed a National Water Action Plan.

Cuvinte-cheie
mediu; evaluare, conservarea biodiversităţii; arii naturale protejate.