IBN
Închide
Vition Pantelei Gavril
Cuvinte-cheie (39): species (7), entomophages (5), ecosystem (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Bоздействия антропогеных и засушливых климатических условий на педобионтов
Витион П.
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa îngrăşămintelor minerale asupra organismelor nevertebrate edafice
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Entomofagii afidelor la cultura de porumb
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entomofagii dăunătorilor culturii de sorg
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Агровозделывание нектароносных растений для питания энтомофагов в плодоовощном севообороте
Витион П.
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Families (Coccinellidae and Chrysopidae, insecta) in protection stripe and soya agroecosystem
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of heavy metals on invertebrate organisms from diverse types of ecosistems
Vition Pantelei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trophic link of some entomophages with spontaneons plants and the soya grop (young plants growth)
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Reciclarea deşeurilor organice şi biocultivarea biotei edafice
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Importanţa fitocenologică a plantelor nectarifere şi eteroaromatice în dinamica entomofagilor
Vition Pantelei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Защита растений – результаты и перспективы
Бюллетень 47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of nectariferous plants in entomophages dinamics
Vition Pantelei
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка педобионтов и энтомофагов как биоиндикатор к пестицидам
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Агробиоэкологическое значение нектароароматических растений для питания энтомофагов в агроценозах
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 20 February, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биоэкология (Coccinellidae) (Coleoptera) в экосистемах Республики Молдова
Витион П.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Structure of Oligochaeta from aquatic ecosystems
Vition Pantelei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 24 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul ecologo- taxonomic al (Coccinellidae, Coleoptera) din ecosistemele agricole şi naturale a Republicii Moldova
Vition Pantelei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 22 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aspecte agroecologice ale organismelor edafice în ecosistemele agricole
Vition Pantelei
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17