Probleme de ecologie in pomicultura
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
275 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-28 11:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
632.15:634.1/.2(478) (1)
Boli ale plantelor. Dăunători și organisme vătămătoare pentru plante. Protejarea plantelor (358)
Fructe cu sâmbure. Drupe în general (75)
SM ISO690:2012
TULBURE, Ion; HAIDARLÎ, Iulia. Probleme de ecologie in pomicultura. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2015, nr. 13, pp. 110-112. ISSN 1857-3517.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Numărul 13 / 2015 / ISSN 1857-3517

Probleme de ecologie in pomicultura

CZU: 632.15:634.1/.2(478)
Pag. 110-112

Tulbure Ion, Haidarlî Iulia
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 29 octombrie 2015


Rezumat

Amplasarea cenozelor pomicole în imediata apropiere a automagistralelor, intensiv circulate de transport, cauzează poluarea fructelor cu plumb din gazele de eşapament şi cadmiu din uzarea anvelopelor în timpul mişcării. Vom prezenta câteva analize ale poluării cu plumb şi căile posibile de diminuare sau excludere totală a acestor consecinţe

Cuvinte-cheie
cenoze pomicole; automagistrală; fâşii forestiere; plumb; cadmiu.