IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2017  (1 din 2)19
  2016  (2 din 2)41
  2015  (3 din 2)47
  2014  (2 din 2)62
  2013  (2 din 2)62
imagine

pISSN: 1857-3517
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Categoria:
  • C (2015.11.25-2017.12.20)
  • C (2014.11.24-2015.11.24)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2013 - 2017
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole2311421644223103
Volume1011417403
Total2411535814626

Vizualizări   567Descărcări   60

Conţinutul numărului de revistă

150 years since ecology is authenticated as a distinct biological science

3-24

CZU: 574(091)

Dediu Ion

Expertiza ecologico-judiciară – parte componentă a științelor integraționale ,,PASCO” în Republica Moldova: realizări și perspective

25-54

CZU: [349.6+504.06](478+100)

Avornic Gheorghe , Aşevschi Valentin , Evtodiev Silvia , Evtodiev Igor

Ernst Haeckel, „Cetatea evoluționismului”nașterea ecologiei ca știință

55-60

CZU: 575(091)+929:575.8HaeckelE.

Mustaţă Gheorghe

Sănătatea populaţiei umane în interdependenţă cu mediul în Republica Moldova

61-70

CZU: [504.06+613.1](478)

Crivoi Aurelia , Aşevschi Valentin , Cojocari Lidia

Dreptul mediului în era planetarizării ecologiei

71-79

CZU: 349.6+574

Duţu Mircea

Evaluarea globală a impactului antropic asupra ecosistemului urban Chişinău

80-88

CZU: 504.05(478-25)

Bulimaga Constantin

Conceptul de agricultură ecologică – suport al agriculturii durabile în Republica Moldova

89-98

CZU: [631.147+631.87](478)

Voloşciuc Leonid , Josu Veronica

Calitatea apei potabile şi influenţa ei asupra morbidităţii populaţiei autohtone

99-111

CZU: [504.4.064+614.777](478)

Crivoi Aurelia , Aşevschi Valentin , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Cojocari Lidia , Para Iulian , Ilieş Ana , Pozdneacova Ilona , Tobultoc Olga , Druţă Ala

Influenţa tehnologiilor moderne asupra habitatului uman

112-117

CZU: 504.054

Aşevschi Valentin , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Bacalov Iurie , Ilieş Ana , Cojocari Lidia , Para Iulian , Pozdneacova Ilona , Tobultoc Olga , Druţa Adriana

Fenomene climatice de risc posibile în tot anul pe teritoriul Republicii Moldova

118-128

CZU: 551.583(478)

Puţuntică Anatolie

Unele secvenţe privind cercetările climatice pe teritoriul Republicii Moldova

129-138

CZU: 551.583(478)

Motruc Natalia

Studiu privind cercetările climatice pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anilor 1940-1990

139-146

CZU: 551.583(478)(091)”1940-1990”

Motruc Ala , Puţuntică Anatolie

Program de monitoring asupra stării mediului în parcul national „Orheiul Vechi”

147-154

CZU: [502.8:903+504.06](478-22)

Drumea Dumitru , Socolov Vasile

Nutrient pollution in the Danube river basin and measures for pollution reduction

155-162

CZU: 504.45.054(478)

Belous Tatiana , Gerike Andreas , Venohr Marcus , Covacs Adam

4th Mondial congress on biosphere reserve and opportunities for Moldova on management of potential biosphere sites

163-169

CZU: [504.7+551.583](478)(100)(063)

Drumea Dumitru , Rișina Anatolie

Estimarea conţinutului pesticidelor organoclorurate în produsele alimentare şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova

170-176

CZU: [613.2+632.95]:579.67(478)

Stratulat Tatiana , Volneanschi Ana , Zavtoni Mariana , Covric Ala , Socolov Vasile , Socolova Ludmila

Nicolae Leon – amintiri din „cetatea evoluţionismului”

177-183

CZU: 575.8(498)(091)

Mustaţă Gheorghe , Mustaţă Mariana

Efectele poluării apelor subterane cu nitraţi

184-195

CZU: 504.43.054:504.75.05

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Goreacioc Tatiana , Ţurcan Sergiu

Влияние реакции почвенного раствора на антоциановую окраску венчиков цветковых травянистых растений

196-203

CZU: 581.4+631.41

Коломиец Ирина , Кодряну Ливиу

Estimări recente privind schimbările climatice regionale

204-210

CZU: 551.583(478)

Nedealcov Maria

Particularitățile comportamentului uman în natură și mediul social

211-220

CZU: 316.334.5+504.75.03

Cojocari Lidia , Crivoi Aurelia

Recenzie asupra manualului „ Calitatea vieţii şi sănătatea”

221-222
Andrieş Lucia

Felicitare doamnei profesor Aurelia Crivoi

223-223
Avornic Gheorghe

Un destin onorabil al unei persoane pasionate de ştiinţă şi pedagogie

224-225

CZU: 57(478)(092)

Avornic Gheorghe , Coptileţ Valentina , Aşevschi Valentin

Conferirea titlui de Doctor Honoris Cauza a Universității de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”

226-226