IBN
Închide
Socolova Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9

2022 - 1

Количественное определение содержания FE, NI, CR, CU, ZN, CD, PB, HG в овощах и фруктах, выращиваемых в Mолдове, и оценка риска здоровью
Стратулат Татьяна1 , Popa Alexei1 , Гушан Анна1 , Кадар Оана2 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Научно-исследовательский институт аналитического приборостроения, г. Клуж-Напока,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Токсичность и характер действия бензола и толуола и его моно-галоидпроизводных
Соколов Василий , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 3 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Функциональные и морфологические исследования щитовидной железы при ингаляционном воздействии йодбензола и м-йодтолуола
Соколов Василий , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Quality management of medical services in healthcare institutions of Moldova
Blagorazumnaya Olga , Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Acţionarea substanței [Co (DH) 2 (This) 2] 2 [TiF6] 2H2O asupra proceselor corozive a oțelului Cm.3 in apa
Şoltoian Nicolai1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2 , Bodiu Vasile2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование интенсивности процессов перекисного окисления липидов при воздействии йодбензола и м-йодтолуола
Соколов Василий , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Case Study Lower Răut Region as an Option for Sustainable Development in the Central Part of Moldova
Drumea Dumitru1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Estimarea conţinutului pesticidelor organoclorurate în produsele alimentare şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova
Stratulat Tatiana1 , Volneanschi Ana2 , Zavtoni Mariana2 , Covric Ala2 , Socolov Vasile3 , Socolova Ludmila3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние карбогидразида на ингибирование коррозии стали Ст. 3 в воде
Parşutin Vladimir1 , Шолтоян Н.1 , Коваль Андрей1 , Чернышева Н.В.1 , Болога О. А.2 , Булхак И.И.2 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3 , Бодиу В.3
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Acceleration of anode dissolution of tungsten and its alloys in neutral solutions of salts
Parshutin Vladimir1 , Paramonov Anatolii1 , Kovali Alexandr1 , Chernysheva Natalia1 , Sholtoyan Nicolai1 , Socolova Ludmila2 , Socolov Vasile2 , Proşchina N.3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 27 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electroplated coatings on the basis of iron on steel and ways of increase of their corrosion resistance
Parshutin Vladimir1 , Pasinkovsky Emil1 , Kovali Alexandr1 , Sholtoyan Nicolai1 , Socolova Ludmila2 , Socolov Vasile2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General and specific aspects of medical demographic processes in chişinău municipality during the years 2011-2013
Feofanov Igor1 , Bogataia Cornelia1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 19 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-1162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamics of morbidity and some peculiarities of arterial hypertension in the municipality of Chişinău and rural areas in the years 2011-2013.
Leahu Olga1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Dinamica morbidităţii şi unele particularităţi epidemiologice ale hepatitelor cronice şi cirozelor nevirale în municipiul Chişinău
Feofanov Igor1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile mortalităţii populaţiei după principalele cauze de deces şi a persoanelor în vârstă aptă de muncă în mun. Chişinău şi în localităţile rurale în anii 2008-2012
Feofanov Igor1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты исследований для расширения сферы применения электроэрозионного нанесения покрытий
Парамонов Анатолий1 , Parşutin Vladimir1 , Шолтоян Н.1 , Бодиу В.2 , Соколов Василий2 , Коваль А.В.2 , Соколовa Людмила2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 22 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уровни содержания свинца в листьях древесных растений в условиях городской среды г. Кишинэу. Связь с автомобильным трафиком
Стратулат Татьяна , Бойцу Е.1 , Скурту Р.2 , Соколов В. , Соколовa Людмила
1 Национальный центр общественного здоровья,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 22 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Inhibition of corrosion of steel in water by aqueous extract of horse chestnut
Parshutin Vladimir1 , Sholtoyan Nicolai1 , Sidel’nikova Svetlana1 , Kovali Alexandr1 , Bologa Olga2 , Shofransky Valentin2 , Socolov Valeriu3 , Socolova Ludmila , Bodiu Vasile3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poluarea şi starea de degradare a solurilor în raionul Edineţ
Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală a râului Răut
Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ароматические масла в стоун-терапии
Гейде Эллина , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ингибирование коррозии малоуглеродистых сталей в воде тиосемикарбазоном пировиноградной кислоты
Шолтоян Н.1 , Parşutin Vladimir1 , Чернышева Н.В.1 , Коваль А.В.1 , Володина Галина1 , Булхак И.И.2 , Болога О. А.2 , Шофрански Валентин3 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3 , Бодиу В.3 , Cotelea Maxim4
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы,
3 Международный Независимый Университет Молдовы,
4 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Managementul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în R. Moldova
Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аминогуанизон пировиноградной кислоты ингибитор коррозии сталей в воде
Шолтоян Н.1 , Parşutin Vladimir1 , Коваль А.В.1 , Чернышева Н.В.1 , Туртэ Константин2 , Чапурина Людмила2 , Соколов В.3 , Соколовa Людмила3
1 Институт прикладной физики,
2 Институт Химии,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дигидразид адипиновой кислоты – ингибитор коррозии сталей в воде
Шолтоян Н.1 , Parşutin Vladimir1 , Коваль Андрей1 , Чернышева Н.В.1 , Лозан В.2 , Соколов В.3 , Соколовa Людмила3 , Бодиу В.3
1 Институт прикладной физики,
2 Институт Химии,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу токсичности толуола и его моногалоидпроизводных
Соколов Василий , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 5

Probleme actuale ale spaţiilor verzi din R. Moldova
Covali Victoria , Palancean Alexei , Socolov Vasile , Savoi Victoria , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика изменения содержания sh - групп сыворотки крови крыс после однократного ингаляционного воздействия м-йодтолуола в разных концентрациях
Соколов В. , Соколовa Людмила , Коваль В.
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование сенсибилизирующих свойств хлорбензола
Соколов В. , Соколовa Людмила , Коваль В.
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение активности супероксиддисмутазы и каталазы в гомогенате печени крыс при воздействии м-йодтолуола в разных концентрациях
Соколов В. , Соколовa Людмила , Коваль В.
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание малонового диальдегида в сыворотке крови и гомогенате печени крыс при воздействии м-йодтолуола в разных концентрациях
Соколов В. , Соколовa Людмила , Коваль В.
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31