IBN
Закрыть
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-15 01:12
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 18 / 2017  (1 din 2)19    CZU
 2017  (1 din 2)19    
Nr. 18 19CZU
 2016  (2 din 2)41    
Nr. 17 25CZU
Nr. 16 16CZU
 2015  (3 din 2)47    
Nr. 15 16CZU
Nr. 14 16CZU
Nr. 13 15CZU
 2014  (2 din 2)62    
Nr. 12 19
Nr. 10 43
 2013  (2 din 2)62    
Nr. 9 25
Nr. 8 37
imagine

pISSN: 1857-3517
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Categoria:
  • C (25.11.2015-20.12.2017)
  • C (24.11.2014-24.11.2015)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2013 - 2017
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole2312947868509103
Volume1016254490
Total2413110408999

Vizualizări   1288Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Очерки генезиса и эволюции (смены) экологических парадигм 3-22

CZU: 574

Dediu Ion
Concepţia actuală privind securitatea ecologică a Republicii Moldova armonizată cu legislaţia UE în domeniu 23-32

CZU: [574+349.6](478+4)

Aşevschi Valentin
Politicile societăţii pe acţiuni „Lafarge ciment” (Moldova) privind managementul biodiversităţii în carierele de calcar din siturile companiei 33-38

CZU: 504.06:334.722.8:622.3(478)

Bulimaga Constantin , Mogîldea Vladimir , Burghelea Aureliu , Certan Corina , Grabco Nadejda
Plăgile ecologice ameninţă viitorul omului şi al planetei 39-53

CZU: 574

Mustaţă Gheorghe , Mustaţă Mariana
Comunication in the living world and its ecological significance 54-63

CZU: 003:57

Mustaţă Gheorghe
Analiza metodelor de evaluare a gradului de atac al viţei-de-vie de către mildiu 64-67

CZU: 632.03:634.8

Tulbure Ion , Haidarlî Iulia
Tehnologia de cultivare a supercerealei – grâul spelta – în sistem de agricultură ecologică. 68-76

CZU: 579.6:631.1

Gumovschi Andrei
Aprecierea zonelor de risc şi importanţa lor în amplasarea plantaţiilor viticole pe pante 77-82

CZU: 634.8.04:581.5

Tulbure Ion , Haidarlî Iulia
Caracteristica nivelului de testosteron în diabetul experimental pe fondul administrării tincturii de propolis 83-89

CZU: 577.17:616.43:616.378-008.64

Mărjineanu Ana , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Aşevschi Valentin , Rotaru Ana
General and specific aspects of medical demographic processes in chişinău municipality during the years 2011-2013 90-97
Feofanov Igor , Bogataia Cornelia , Socolov Vasile , Socolova Ludmila
The dynamics of morbidity and some peculiarities of arterial hypertension in the municipality of Chişinău and rural areas in the years 2011-2013. 98-104

CZU: 314.48:616.12-008.331.1(478)

Leahu Olga , Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Structura proiectului planului de management al regiunii „Răutul inferior” şi dezvoltării durabile a raioanelor Telenesti si Orhei 105-109

CZU: [504.45-058+556]:005(478)

Drumea Dumitru
Probleme de ecologie in pomicultura 110-112

CZU: 632.15:634.1/.2(478)

Tulbure Ion , Haidarlî Iulia
Оценка педобионтов и энтомофагов как биоиндикатор к пестицидам 113-119

CZU: 632.937/.938

Витион П.
Un destin de savant împlinit. Boris Boincean 120-123

CZU: 63(478)(092)

Duca Gheorghe , Lupaşcu Mihail , Furdui Teodor , Dediu Ion