IBN
Închide

37Publicaţii

391Descărcări

19565Vizualizări

Rotaru Ana
Cuvinte-cheie (64): quails (3), BioR remedy (3), BioR (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24

2023 - 1

Efectele produsului ”ZOOBIOR” asupra performanței productive, parametrilor morfometrici ai ouălor și ai sănătății găinilor ouătoare tinere
Pistol Gheorghe , Macari Vasile , Rotari Liliana , Rotaru Ana , Putin Victor , Pavlicenco Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Antocyanic extracts from yeast winewaste
Chiselita Oleg1 , Chiselitsa Natalia1 , Tofan Elena1 , Beshliu Alina1 , Efremova Nadejda1 , Danilis Marina1 , Rotaru Ana2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 State Agrarian University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biochemical composition and antioxidant activity of different preparations from microbial waste of the beer industry
Chiselitsa Natalia1 , Chiselita Oleg1 , Beshliu Alina1 , Efremova Nadejda1 , Tofan Elena1 , Lozan (Sprincean) Ana1 , Danilis Marina1 , Rotari Doina2 , Rotaru Ana3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 State Agrarian University of Moldova
Acta Universitatis Cibiniensis. Series E: Food Technology
Nr. 1(26) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2344-150X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa produsului zoobior, utilizat într-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi metabolismului lipidic la găinile tinere
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Putin Victor , Rotaru Ana , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia , Shiada Malek
Universitatea Tehnică a Moldovei
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of ration medication with ZooBioR on some parameters of mineral metabolism in young chicken
Macari Vasile1 , Pistol Gheorghe1 , Gudumak V.2 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Rotaru L.1 , Pavlicenco Natalia1 , Pantea Valeriana2 , Chislari Iurie1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Efectele suplimentării hranei găinilor tinere cu produsul ZooBior asupra statusului clinico-hematologic
Pistol Gheorghe , Macari Vasile , Putin Victor , Rotaru Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Rotaru Ana , Putin Victor , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia , Chișlari Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Rotaru Ana , Putin Victor , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia , Chișlari Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the Zoobior remedy, used in an implementation study on the health and clinical hematological status of young hens in the first laying phase
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Putin Victor , Rotaru Ana , Rotari Liliana , Oancea Vasile
State Agrarian University of Moldova
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Efectele remediului ZooBioR, produs autohton asupra statusului clinico-hematologic la găini, în prima perioadă tehnologică de ouat
Pistol Gheorghe1 , Macari Vasile1 , Putin Victor1 , Rotaru Ana1 , Rotari Liliana1 , Maţencu Dumitru1 , Didoruc Sergiu1 , Catana Ion12
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile1 , Rudic Valeriu23 , Gudumac Valentin3 , Pistol Gheorghe1 , Putin Victor1 , Rotaru Ana1 , Baker Zuabi1 , Pantea Valeria3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Impactul produsului BioR, utilizat într-un studiu de implementare asupra parametrilor hematologici şi producţiei de ouă la prepeliţele plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Rotaru Ana , Pavlicenco Natalia , Putin Victor , Rotari Liliana , Rotari Liliana , Triboi Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Elucidation of the BioR remedy impact on the female rabbits` lactation capacity in an implementation study
Macari Vasile1 , Maţencu Dumitru1 , Rudic Valeriu2 , Rotaru Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul produsului BIOR, utilizat intr-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi potentialului reproductiv la iepuroaice
Macari Vasile1 , Maţencu Dumitru1 , Rudic Valeriu2 , Gudumac Valentin2 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Didoruc Sergiu1 , Grosu Andrian1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediilor BIOR şi BUTOFAN asupra statusului clinico – hematologic şi producţii de ouă la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Alzinati Moad , Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului BIOR, utilizat într-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi productivităţii la iepuroaice
Macari Vasile , Maţencu Dumitru , Rotaru Ana , Grosu Andrian , Didoruc Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of BioR and butofan remedies on the health and productivity of adult quails under reconditioning
Macari Vasile1 , Rudik V.2 , Pavlicenco Natalia1 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Alzinati Moad1 , Enciu Valeriu1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind utilizarea remediilor BIOR şi BUTOFAN la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Putin Victor , Rotaru Ana , Alzinati Moad
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воздействие экологического препарата Биор из спирулины на трипсин-антитрипсиновую систему у перепелов
Макарь Василе , Путин Виктор , Павличенко Наталья , Ротару Ана
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Impactul preparatului BioR asupra statusului clinico–hematologic la iepuroaice în diferite stări fiziologice
Macari Vasile , Maţencu Dumitru , Rotaru Ana , Didoruc Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37