IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-13 19:40
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 6)52
  2019  (6 din 6)223
  2018  (10 din 6)381
  2017  (7 din 6)270
  2016  (9 din 6)329
  2015  (9 din 6)267
  2014  (6 din 6)234
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • C (2020.02.28-2020.08.28)
  • C (2017.10.26-2019.10.26)
  • C (2013.10.31-2017.10.25)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole175647559041171743
Volume4931365927
Total18055069555044

Vizualizări   444Descărcări   36

Conţinutul numărului de revistă

Юридична відповідальність як форма державно-правового примусу: поняття та ознаки

5-8

CZU: 340.0+340.1

Калєніченко Лідія

Нормативно-правове забезпечення церковного судочинства Руської держави

9-12

CZU: 348.581

Мацелюх Іванна

Використання феноменологічного підходу в правових дослідженнях

13-16

CZU: 340.115

Мінченко Ольга

Естетична культура правника як складова частина професійного становлення

17-20

CZU: 347.285

Романова Альона, Чорнобай Олена

Впровадження інституту конституційної скарги в Україні та міжнародний досвід

21-23

CZU: 342

Єгорова Валентина

Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина: понятие и критерии классификации

24-27

CZU: 342.9

Почанская Елена

Конституційно-правове забезпечення безпосередньої демократії в Україні

28-31

CZU: 321.7(477)

Толкачова Ірина, Момотюк Вероніка

Поняття та особливості ринку іпотечного кредитування

32-34

CZU: 342.9

Авраменко Ярослава

Main aspects of verification of the activity of the national guard of Ukraine

35-38

CZU: 342.6

Berestok Bohdan

Системи примусового виконання судових рішень: новий погляд на класифікацію

39-42

CZU: 342.951:347.95-048.23

Бущан Андрій

Деякі аспекти імплементації глави 4 «санітарні та фітосантарні заходи» Угоди про асоціацію

43-48

CZU: 342.51

Годяк Андрій

Система управління пенітенціарним напрямком у структурі органів юстиції: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

49-53

CZU: 342.9

Зливко Станіслав

The quality of law: proper approach to development of administrative services

54-57

CZU: 342.9

Lytvyn Mykhailo

Участь органів державного фінансового контролю в адміністративно-деліктному процесі: порівняльний аналіз законодавства держав пострадянського простору

58-63

CZU: 342.9.(343.6(037)

Мороз Євген

Державно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я: постановка питання

64-67

CZU: 614.2

Сарибаєва Ганна

Методологія дослідження адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України

68-73

CZU: 351.741:342.95

Ţîganov Oleg

Правова охорона об’єктів промислової власності у сфері національної безпеки

74-77

CZU: 346.7

Чомахашвілі Олена

Проблеми вдосконалення теоретико-правових засад і практики організації професійної підготовки поліцейського

78-82

CZU: 159.9:351.74(477)

Швець Дмитро

Порядок ухвалення та проголошення судових рішень у справах окремого провадження

83-86

CZU: 347.919.7+951

Бичкова Світлана, Pidcenko Iurii

Проблематика визначення торговельної марки як охоронюваного об’єкта правовідносин інтелектуальної власності

87-91

CZU: 347.77

Гордейчук Віталій

Непатентований винахід» і «ноу-хау»: співвідношення понять

92-96

CZU: 347.775

Дмитренко Вікторія

Правовая природа отношений, возникающих в силу завещательного отказа, по гражданскому законодательству Украины

97-102

CZU: 347.674(477)

Кухарев Александр

Цивільна юрисдикція суду щодо розгляду справ про оспорювання батьківства та материнства

103-106

CZU: 347.985+986

Чурпіта Ганна, Стопченко Катерина

Щодо правових механізмів екстреної підтримки ліквідності банків: досвід України та США

107-111

CZU: 347.2:336.71

Возняковська Крістіна

Забезпечення державними соціальними стандартами сфери охорони здоров’я України у 2017 році

112-116

CZU: 614.2:329.007(083.74)

Коваленко Ольга

Соціальні ризики та соціальне житло

117-119

CZU: 349.3

Марченко Марина

Охорона дитини від злочинних посягань як міжнародно-правова проблема

120-124

CZU: 343.54

Драгоненко Анна

Законодавча конструкція диверсії: реалії та перспективи

125-128

CZU: 343.31

Климосюк Андрій

Особливості визначення суб’єкта злочинного порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (стаття 414 Кримінального кодексу України)

129-133

CZU: [343.3/7:355.012](477)

Кулькіна Яна

До питання кваліфікуючих ознак невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу

134-138

CZU: 343

Налуцишин Володимир

Актуальні проблеми законодавчого визначення спеціальної конфіскації та її предметів у чинному Кримінальному кодексі України

139-144

CZU: 343.2(477)(094.4):343.272.01-021.321

Павлова Тетяна

Теоретичне підґрунтя та наукова розробленість проблеми реалізації засади розумності строків на досудовому розслідуванні

145-148

CZU: 343.131

Пахлеванзаде Альборз

Правове регулювання запобігання органами прокуратури України злочинам, пов’язаним із незаконним використанням бюджетних коштів

149-153

CZU: 343.343.5

Сосков Роман

Суб’єкти запобігання хуліганським діянням, вчиненим дітьми

154-158

CZU: 343.915

Козаченко Віталій

Тимчасове обмеження в користуванні спеціальним правом у контексті застосування заходів забезпечення кримінального провадження

159-162

CZU: 343.1

Грицак Христина

Епістемологічні основи криміналістики

163-167

CZU: 343.85

Комісарчук Руслан

Особливості здійснення спеціального досудового (заочного) розслідування кримінальних правопорушень

168-171

CZU: 343.1

Коперсак Дмитро

Поняття заходів забезпечення безпеки учасників кримінального процесу

172-175

CZU: 343.13

Серебрянський Павло

Самостійність та незмінність як диспозитивні засади діяльності прокурора у кримінальному провадженні

176-180

CZU: 343.1

Сляднєва Катерина

Реалізація судовим експертом права на ініціативу в кримінальному провадженні

181-185

CZU: 343.98

Щербанюк Дмитро

Гармонізації податкового законодавства Європейського Союзу в умовах реалізації Договору про асоціацію України та Європейського Союзу

186-189

CZU: 343.92(477):343.134

Сірант Мирослава