IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-18 09:44
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 6)52
  2019  (6 din 6)223
  2018  (10 din 6)381
  2017  (7 din 6)270
  2016  (9 din 6)329
  2015  (9 din 6)267
  2014  (6 din 6)234
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • C (2020.02.28-2020.08.28)
  • C (2017.10.26-2019.10.26)
  • C (2013.10.31-2017.10.25)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole175647297740441743
Volume4931222927
Total18055041994971

Vizualizări   426Descărcări   30

Conţinutul numărului de revistă

Правосуддя, судочинствой конфлікт інтересів, філософсько-правові проблеми співіснування

5-8

CZU: 340.12

Андрущенко Олександр

Сутність публічно-сервісної держави в механізмі захисту прав і свобод людини й громадянина

9-12

CZU: 321.01

Бондаренко Аліна

Волюнтаризм в правовом регулировании продовольственного обеспечения в УССР в 1919 году

13-17

CZU: 340.158.

Волошко Алексей

Развитие учения о функциях государства в современной юридической науке

18-22

CZU: 340.12+321.01+342.33

Доронин Иван

Розвиток процесуального права на українських землях в епоху середньовіччя

23-27

CZU: 340.15

Слинько Дмитро

Кабінет Міністрів України як суб’єкт наступного конституційного контролю

28-31

CZU: 342.6

Грабчук Ярина

Особливості сучасних конституційно-правових засад організації та діяльності комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України

32-37

CZU: 342.536(477)

Zozulea Alexandr

Державний трибунал Республіки Польща як квазісудова владна інституція

38-41

CZU: 42.565.2(438)

Марчук Микола

European Court of Human Right’s decisions on freedom of associations (case of the Republican Party of Russia V. Russia)

42-44

CZU: 342.1

Osaulenko Svitlana

Теоретичний дискурс пошуку основних складових частин системи інформаційної безпеки держави

45-47

CZU: 343.123(477)

Ткачук Тарас

«Невипадкові випадковості», що змінюють світ: від кібернетики до синергетики (технології, право, особа, суспільство у світлі сучасних інформаційних викликів)

48-53

CZU: 342

Чиж Іван

Законодавче врегулювання інституту адміністративної справи в адміністративному судочинстві: досвід пострадянських держав

54-58

CZU: 342.98

Качур Ігор

Адміністративно-правові засоби забезпечення права на працю осіб з інвалідністю: система та шляхи розвитку

59-63

CZU: 342.951

Кондратенко Віталій

Поєднання публічної служби з іншими видами діяльності та конфлікт інтересів

64-68

CZU: 342.951

Пастух Ігор

Сутність та структура адміністративно-правового механізму забезпечення фінансово-економічної безпеки України

69-72

CZU: 342.9

Рєзнік Олег

До питання реалізації дискреційних повноважень колегіальними суб’єктами публічної адміністрації

73-77

CZU: 342.9

Цвіркун Юрій

Особливості системи органів публічного адміністрування у сфері освіти

78-81

CZU: 342.9

Щокін Ростислав

Електронне адміністрування податку на додану вартість та його складники

82-86

CZU: 347.73:336.22

Логвин Андрій

Стягнення відсотків під час визнання та надання дозволу на виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні

87-92

CZU: 347.93

Звягіна Ірина

Поновлення дієздатності фізичної особи: окремі проблемні аспекти

93-96

CZU: 347.9.08

Коваленко Олена

Качество страховой услуги в договорных обязательствах по страхованию

97-101

CZU: 347.764:368

Миловская Надежда

Майнові права за частиною 7 статті 5 Закону України «Про іпотеку», зокрема «користування» нерухомим майном

102-110

CZU: 347.2/.3

Ріш Філіпп

Класифікація правових наслідків припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України

111-113

CZU: 347.6

Сафончик Оксана

К вопросу о заключении брака с лицом, которое одновременно состоит в другом зарегистрированном браке или гражданском партнерстве, как основании недействительности брака

114-118

CZU: 347.624

Сидоренко Денис

Принципи правового режиму в трудовому праві України

119-122

CZU: 349.2:331.101

Вакарюк Людмила

Просторове планування території міської територіальної громади: правовий аспект

123-127

CZU: 349.414

Kulinici Anton

Перехід на європейську модель контролю якості та безпечності харчових продуктів в Україні

128-132

CZU: 35.072.2:612.392:005.336.3(477)

Сокур Тетяна

Передумови звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, de lege lata

133-137

CZU: 343.2

Плахотник Анна

Уголовная ответственность за незаконное проведение аборта в законодательстве Азиатских стран: сравнительно-правовой анализ

138-141

CZU: 343.62

Романюк Кристина

Кримінальна відповідальність за невиконання обмежувальних заходів,  обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників в Україні

142-145

CZU: 343.368

Чорна Оксана

Критерии разграничения хулиганства с преступлениями против жизни и здоровья личности

146-150

CZU: 343.5

Шалгунова Светлана, Шевченко Таисия

Формування та реалізація тактичного прийому в слідчій практиці

151-154

CZU: 343.98

Гусєва Влада

Криминологическая характеристика личности женщин, совершивших преступления в сфере экономики

155-158

CZU: 343.9

Евдокимова Мария

Кримінологічний аналіз кількісних та якісних показників вимірювання терористичної злочинності в Україні

159-163

CZU: 343.9:343.326

Мокляк Володимир

Сучасний стан правового регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв в Україні

164-167

CZU: 346.7

Шейко Костянтин

Проблеми допустимості інформації, отриманої із застосуванням режиму відеоконференції

168-171

CZU: 343.137.9

Бєжанова Анна

Огляд місця події під час розслідування нецільового використання бюджетних коштів, виділених на роботу з відходами

172-175

CZU: 343.98

Лилик Віктор

Загальні положення подолання протидії судовому розгляду кримінальних проваджень

176-180

CZU: 343.983

Мудрецький Роман

Регіональний публічний порядок Європейського Союзу

181-186

CZU: 341.9

Gorda Iurii

Современные проблемы реализации международных договоров, посвященных несудоходному использованию и охране речного бассейна Нигера

187-191

CZU: 341.224.3

Кулько Андрей