IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(217) pentru indicele czu "343.98"
Asigurarea cadrului legal al detectivului particular în procesul penal al Republicii Moldova
CZU : 343.985(478)
Petruşca Iurie
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizica şi criminalistica
CZU : 53+343.98.06
Rotaru Anatol
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 4(4) / 2003 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спосіб учинення й механізм слідоутворення як елементи криміналістичної характеристики ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
CZU : 343.98
Марущак Олександр
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5/2(15) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порівняльний аналіз стану та динаміки латентної віктимізації населення країн світу
CZU : 343.988(075)
Hristici Inna
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5/2(15) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Причини та зміст присутності експерта в процесуальних діях
CZU : 343.985
Щербаковський Михайло
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3/2(13) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика обстановки вчинення приховування злочинів
CZU : 343.98
Четвертак Дмитро
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3/2(13) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Криміналістична сутність та функції взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб’єктами в кримінальному провадженні
CZU : 343.98
Maliuga Vladimir
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3/2(13) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Окремі аспекти організації контролю за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій
CZU : 343.98.06(477)
Денисенко Микола
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/1(12) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особа потерпілого від катування як елемент криміналістичної характеристики злочину
CZU : 343.98
Озар Вікторія
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/2(12) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Щодо поняття та сутності взаємодії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності
CZU : 343.98
Пчелина Оксана
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(11) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Невербальна інформація у кримінальному судочинстві: допит
CZU : 343.98
Vaşciuc Olesea
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(10) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Інформаційні технології – інноваційний засіб розроблення криміналістичної характеристики злочинів
CZU : 343.98
Білоус Василь
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(8) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оперативно-розшукова характеристика одержання неправомірної вигоди службовою особою у сфері земельних відносин
CZU : 343.98.06(477)
Nastenco Artiom
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(6) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности адаптации института множественности преступлений в Уголовном кодексе Украины для применения приговора Международного уголовного суда
CZU : 341.64:343.98(477)
Куцевич Максим
Legea şi Viaţa
Nr. 12/3(288) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тактические особенности получения некоторых биологических образцов для экспертизы в уголовном производстве Украины
CZU : [343.146+343.98](477)
Коропецкая Снежана
Legea şi Viaţa
Nr. 12/3(288) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Организационные основы проведения тактических операций
CZU : 343.98(477)
Шевчук Виктор
Legea şi Viaţa
Nr. 11/3(287) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы формирования и применения типовых тактических операций в криминалистике
CZU : 343.98(477)
Шевчук Виктор
Legea şi Viaţa
Nr. 10/3(286) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Задачи и функции субъектов противодействия киберпреступности в Украине
CZU : 343.98(477)
Марков Вячеслав
Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(283) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Законодательная форма реализации уголовно-правовой политики России и Украины
CZU : 343.98(470+477)
Митрофанов Игорь
Legea şi Viaţa
Nr. 6/3(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принципы создания и деятельности штабных подразделений органов внутренних дел
CZU : 351.74:343.98(477)
Винник Олег
Legea şi Viaţa
Nr. 2/3(278) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 217