IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   1020
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-10 21:10
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (5 din 6)
  2018  (10 din 6)
  2017  (7 din 6)
  2016  (9 din 6)
  2015  (9 din 6)
  2014  (6 din 6)
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • C (2017.10.26-2019.10.26)
  • C (2013.10.31-2017.10.25)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole166734532125541654
Volume4621719612
Total17133670403166
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   736Descărcări   5

Conţinutul numărului de revistă

Разработка обязательных постановлений в портах Российской империи в начале ХХ в. 6-10
Zmerzlîi Boris
Unele aspecte privind problematica definirii conceptului de insolvabilitate 11-15
Catan Carolina
Просторова диференціація права у контексті правової урбаністики 16-21
Melniciuc Oliga
Государство в теории юридического солидаризма 22-26
Дюги Леона, Николаенко Наталия
Положення національної конституції кримськотатарського народу 1917 року у контексті реалізації політико-правових поглядів Ч. Челєбієва 27-30
Pasecinik Oliga
Концептуальні положення забезпечення державної безпеки, їх унормування в законодавстві України 31-39
Radoveţica Liudmila
Праворозуміння як методологічний інструментарій акультураційних процесів (у контексті класифікації правових систем) 40-43
Ситар Ігор
Украинская адвокатура в обеспечении права на бесплатную правовую помощь: нормативно-правовые основы 44-49
Arachelean Minas
Децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні 50-55
Drobuş Irina
Delictul constituţional ca temei al răspunderii constituţionale 56-64
Costachi Gheorghe, Muruianu I.
Мартовская конституция 1921 г. в Польше: государственное устройство Польши и парламентаризм 65-70
Турчак Александр
Стан та причини корупційних правопорушень у галузі охорони здоров’я України: за даними соціологічного дослідження 71-75
Бусол Олена
Направления усовершенствования видов и форм надзора в государстве 76-78
Мурза Виталий
E-Guvernarea: concept şi valoare 79-84
Pînzaru Tudor
Діяльність національної гвардії України під час ускладнення оперативної обстановки (адміністративно-правові аспекти) 85-90
Савочкіна Дар’я
Основні стадії аміністративного провадження щодо доступу до публічної інформації 91-97
Şustrova Xenia
Теоретико-правова характеристика сфери цільових спеціалізованих державних фондів 98-102
Гула Наталія
Гражданско-правовая природа морского страхования 103-106
Адамова Елена
Предмет судового захисту у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення 107-110
Лузан Тетяна
Поняття аномалій зобов’язань у цивільному праві України 111-114
Майданик Наталія
Юридична природа натуральних зобов’язань у цивільному праві України 115-119
Майданик Наталія
Принцип диспозитивности в современном гражданском процессе Республики Молдова 120-123
Сосна Александр, Арсени Игорь
Aspectele juridice şi psihologice ale fenomenului violenţei domestice în Republica Moldova 124-127
Nistor Mariana, Bulat Irina
«Общий бюджет» vs. «семейный бюджет»: проблема категориального аппарата семейного права постсоветских стран 128-133
Простибоженко Олег
Організаційно-правові форми об’єднань підприємств: порівняльний анал 134-141
Петрина Володимир
Рейдерство як різновид протидії законній господарській діяльності 142-145
Falişovnic Dmitro
Понятие и сущность социальных услуг 146-150
Шапошников Алексей
Историко-правовой анализ формирования законодательства об отходах в России в период 1649–1725 годов 151-155
Зуев Виталий
Документы, удостоверяющие в Украине право собственности граждан на земельный участок 156-162
Харитонова Татьяна
Аграрное право как самостоятельная отрасль права: общетеоретический и аграрно-правовой аспекты 163-169
Абаненко Николай
Основы правового регулирования экологического менеджмента: сравнительно-правовое исследование 170-175
Чекавская Яна
Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, що вчиняється організованими групами, як одна з форм економічної загрози фінансовому ринку 176-180
Gula Lev
Про роль і місце принципу диференціації та індивідуалізації у правовому механізмі виконання покарання у виді позбавлення волі (кримінально-виконавчі аспекти) 181-185
Конопельский Виктор
Prognoze criminologice privind criminalitatea şi activitatea anticrimă în condiţiile integrării R. Moldova în Uniunea Europeană 186-190
Bejan Octavian, Bujor Valeriu
Aspecte privind deosebirea consecinţelor infracţiunii de consecinţele criminalităţii 191-196
Vasiloi D
Профілактичні програми протидії насильницькій злочинності серед неповнолітніх осіб у шкільному середовищі. Зарубіжний досвід 197-203
Лаптій Юлія
Удосконалення організації оперативно-розшукової діяльності щодо виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів 204-207
Başta Ivan
Проблеми участі захисника у збиранні доказів на досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень 208-213
Білічак Олена
Особливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності у розшуковій роботі слідчого 214-218
Гуменна Надія
Вміння, які детермінують готовність слідчого до професійної діяльності 219-225
Pasico Oliga
Implications of the Perincek V. Switzerland case on the so-called Armenian «genocide» 226-230
Kamal Makili-Aliyev
Дії та позиції Російської Федерації з точки зору правомірності застосування сили в міжнародному праві 231-237
Власюк Віталій
Юридическая квалификация статуса иностранных граждан, засланных в Украину для оказания помощи сепаратистам 238-241
Задорожний Александр, Кориневич Антон, Кучер Елена
Aspect geopolitic al conflictului transnistrean 242-247
Covalschi Stanislav, Leancă Viorica
Международно-правовые основы формирования и реализации государственной политики в сфере профилактики болезней 248-251
Лавриненко Алексей
Институт справедливого суда: долгий путь к утверждению в качестве международного обязательства государства 252-257
Магрело Марина
Основні тенденції розвитку права ради Європи 258-262
Popco Evghen
Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація 263-269
Salenco Oliga
Институт международной гражданской службы: история становления и принципы построения 270-274
Шулипа Александр
Інституційно-правовий захист персональних даних в Европейському Союзі 275-280
Мельник Костянтин