IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 23:11
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (5 din 6)110
  2019  (6 din 6)223
  2018  (10 din 6)381
  2017  (7 din 6)270
  2016  (9 din 6)329
  2015  (9 din 6)267
  2014  (6 din 6)234
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • C (2020.02.28-2020.08.28)
  • C (2017.10.26-2019.10.26)
  • C (2013.10.31-2017.10.25)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole181463551058851801
Volume52416261068
Total18666771366953

Vizualizări   428Descărcări   43

Conţinutul numărului de revistă

Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз

5-9

CZU: 340.12:396.2:347.962.1

Bobrova Iulia

Позитивістське та природне праворозуміння в працях Б. Кістяківського

10-14

CZU: 340.12

Корнелюк Юлія

Історія розвитку світоглядних уявлень про судову правотворчість як пізнавальна основа її наукового дослідження

15-18

CZU: 340.132

Кравчук Катерина

Принципи діяльності міжнародного нотаріату

19-22

CZU: 342.5

Невзорова Ірина

Проблеми правової культури у процесі інтеграції мігранта

23-26

CZU: 340.134

Павлів-Самоїл Надія

Електронний уряд як основний елемент структури електронного урядування

27-32

CZU: 340.12:342.51-028.27

Політанський В’ячеслав

Ефективність і дієвість права: теоретико-правові основи критеріїв виміру

33-36

CZU: 340.132

Почепцов Юрій

Система та правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування у землях ФРН

37-41

CZU: 342.2

Іванцова Зоя

Форма Польської держави за чинною Конституцією 1997 року

42-45

CZU: 342.5(438)

Марчук Микола

Соціальні мережі як засіб реалізації прав людини в Україні

46-49

CZU: 342.727:[004.77:070]

Чалабієва Маріям

Захист прав та законних інтересів особи адміністративними судами першої інстанції у  справах про поновлення на публічній службі

50-52

CZU: 342.9

Буряк Ярослав

Паспорт безпеки об’єкта критичної інфраструктури як обов’язковий елемент системи захисту критичної інфраструктури

53-58

CZU: 351.863+338.246.87

Єрменчук Олександр

Методологія адміністративно-правового забезпечення охорони права інтелектуальної власності

59-61

CZU: 342.9

Korotun Elena

Дефініція державного контролю у сфері земельних ресурсів: проблемні питання формулювання

62-66

CZU: 342.9

Макаренко Юлія

Генеза формування сучасної регуляторної політики в Україні: адміністративно-правовий аспект

67-71

CZU: 342.631(477)

Матвійчук Анатолій

Правові аспекти реформування адміністративних послуг, що надаються підрозділами Міністерства юстиції України

72-75

CZU: 351.74:342.922

Мілевський Андрій

Сфера реалізації принципу пріоритетності застосування податкового законодавства

76-80

CZU: 336.221.2

Нікіфорова Марія

Кіберспорт і права інтелектуальної власності

81-83

CZU: 347.774.028:796

Лавренюк Олег

Применение принципов правил адвокатской этики при осуществлении защиты интересов клиента

84-87

CZU: 347.965.3

Nesterciuk Lilia, Semenenko Kristina

Особливості тимчасового вилучення доказів для дослідження судом

88-92

CZU: 347.94

Пилипенко Світлана

Проблемні питання представництва у виконавчому провадженні України

93-96

CZU: 347.9

Снідевич Олександр

Окремі аспекти сирітських творів в умовах інтеграційних процесів

97-101

CZU: 347.78

Токарева Віра

Значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість окремих господарських  овариств

102-106

CZU: 346.34

Подоляк Світлана

Европейские стандарты права на социальную защиту: теоретико-правовой аспек

107-110

CZU: 349:3

Бориченко Екатерина

Национальная служба здоровья Украины: основные задачи и полномочия

111-114

CZU: 349.243:331.451(477)

Корнилова Олеся

Особенности примирительной процедуры разрешения коллективных трудовых споров по законодательству Украины, Республики Беларусь и Республики Молдова

115-118

CZU: 349.2

Пасечник Ольга

Правові гарантії права на безоплатну приватизацію земельних ділянок комунальної  власності

119-123

CZU: 347.453.4+349.41

Ільків Наталія, Ільків Олег

Суб’єкти запобігання злочинності неповнолітніх в Україні

124-127

CZU: 343.01

Британська Олена

Щодо змісту поняття «оперативно-розшукова діяльність у колоніях»

128-131

CZU: 343.2/7

Kolb Oleksandr, Боровик Андрій

Невыполнение соглашений в уголовном производстве: проблемы уголовно-правовой квалификации с учетом положений УПК Украины

132-135

CZU: 343.22

Палюх Лидия

Кваліфікація злочину при конкуренції загальної та спеціальної кримінально-правових норм

136-140

CZU: 343.21

Ус Ольга

Дисфункциональность семьи как фактор преступности

141-145

CZU: 343.97

Сердюк Павел

Щодо розмежування предмета відання у кримінальному процесі

146-150

CZU: 343.13:343.18

Городецька Марина

Криміналістична класифікація злочинів: сучасний стан наукового забезпечення та перспективи подальших досліджень

151-156

CZU: 343.98

Гусєва Влада

Взаємодія прокурора та слідчого у кримінальному провадженні: підстави, форми та  принципи

157-160

CZU: 343.1

Єрьоменко Інна

Особливості проведення тактичних операцій при розслідуванні злочинів, пов’язаних із  посяганням на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю

161-165

CZU: 343.977

Полуніна Лілія

Деякі питання процесуальної регламентації проведення обшуку у формі спеціальної операції

166-169

CZU: 343.977

Фролов Олександр

Проблема невизнаних та частково визнаних держав на міжнародній арені

170-173

CZU: 343

Тараненко Микола, Афанасьєв Дмитро