IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-29 23:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 6)52
  2019  (6 din 6)223
  2018  (10 din 6)381
  2017  (7 din 6)270
  2016  (9 din 6)329
  2015  (9 din 6)267
  2014  (6 din 6)234
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • C (2020.02.28-2020.08.28)
  • C (2017.10.26-2019.10.26)
  • C (2013.10.31-2017.10.25)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole175647940641741743
Volume4931833929
Total18055112395103

Vizualizări   827Descărcări   5

Conţinutul numărului de revistă

Інвестиції як корпоративна політика економічної модернізації пострадянського простору 5-8

CZU: 114:316.7

Гайтан Віталій
Правовой полицентризм как предмет юридической науки 9-13

CZU: 340.5

Кучук А.
Державно-правові погляди є. Петрушевича в 20–30-х рр. ХX ст. 14-19

CZU: 340.123(477)"1920/1930"

Машталір Христина
Особенности методологического аспекта научно-правового творчества Б.А. Кистяковского и его плюралистический подход к познанию права 20-24

CZU: 340.12"18/19":340.115

Меленко Оксана
Закон як форма відображення юридичної природи суспільних відносин у державі 25-28

CZU: 340.12

Савенко Віктор
Лобіювання в російській імперії права підданих на мирні зібрання (на прикладі катеринославського губернського земського зібрання) 29-33

CZU: 342.7

Telikinena Tatiana
Трансформація ідеї рівності людей у принцип рівності прав і свобод людини та громадянина 34-38

CZU: 342.722

Васильченко Оксана
Місце правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування в системі законодавства україни 39-42

CZU: 352.075.1(477)

Наумова Ксенія
Основные модели создания (изменения) конституции и их влияние на конституционную идентичность 43-46

CZU: 342.41

Серегина Светлана
Features of formation of administrative court decisions on protection of rights and freedoms of foreign citizens 47-50

CZU: 342.951

Bodnar Sergiy
Роль административных актов в обеспечении предоставления рекламных услуг в Украине 51-54

CZU: 342.924:366.63(477)

Марченко Олеся
Механизм координации деятельности субъектов ювенальной политики в Украине 55-58

CZU: 342.951(477)

Опацкий Р.
Особливості формування інституту інструментів діяльності публічної адміністрації в 1917–1930 рр. 59-62

CZU: 342.9(477)"1917/1930"

Патерило Ірина
Еволюція законодавства україни про оподаткування операцій із продажу (обміну) майна 63-68

CZU: 347.73

Рябуш Людмила
Податкове право та конституційне право: точки дотику 69-74

CZU: 347.73:342

Чайка Вікторія
Підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та доказування їх наявності в цивільному судочинстві 75-78

CZU: 347.9

Васильєва-Шаламова Жанна
Правова природа групового позову 79-83

CZU: 347.922

Губська Алла
Наследование пережившим супругом в римском частном праве и правовая природа института наследования супругов в дореволюционной доктрине 84-87

CZU: 347.67

Донцов Денис
Способи попередження зловживання правом у корпоративних правовідносинах 88-93

CZU: 342.72

Кучмієнко Ольга
Деякі особливості правового регулювання трудових відносин працівника прокуратури в контексті останніх реформ законодавства україни в цій сфері 94-97

CZU: 349.22(477)

Біліченко Іван
Роль и значение правосознания в структуре трудовых правоотношений 98-101

CZU: 349.22(477)

Жигалкин Иван
Проблемные вопросы увольнения отдельных категорий работников 102-106

CZU: 349.2

Козин Сергей
Актуальные вопросы правового механизма увольнения в случае совершения коррупционного правонарушения 107-110

CZU: 349.2

Кузьмина Ксения
Основные функции аттестации рабочих мест по условиям труда 111-114

CZU: 349.2

Лакиза Олег
Історико-правова характеристика санкцій Трудового права України в міжвоєнний період (1917–1941 рр.) 115-119

CZU: 349.2(477)"1917/1941"

Лежнєва Тетяна
Виды материальной ответственности по трудовому законодательству Украины 120-124

CZU: 349.2(477)

Феленко Юрий
Правова характеристика тимчасових громадських робіт як заходу сприяння зайнятості населення 125-129

CZU: 349.2

Şabanov Roman
Несовершеннолетний субъект преступления 130-133

CZU: 343.224.1(477)

Бандура Ирина
Система злочинів у сфері страхування 134-136

CZU: 344.13:368(477)

Владимиренко Світлана
Кримінальна відповідальність за порушення особистих немайнових прав автора 137-140

CZU: 343.2/.7

Качуровський Вадим
Малозначительность деяния в уголовном законодательстве европейских государств 141-143

CZU: 343.232(4+477)

Маломуж Сергей
Кримінально-правове значення лікарської помилки 144-147

CZU: 347.56:614.25

Марєєв Василь
Конституційні засади кримінального права США та їхній взаємозв’язок з інститутом покарання 148-152

CZU: 343.2(73)

Полянський Євген
Проблеми удосконалення закону україни про кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності збройних сил україни та інших військових формувань 153-156

CZU: 343.3

Ciornîi Ruslan
Предмет та об’єкт правового регулювання в кримінальному процесі 157-160

CZU: 343.1

Loscutov Timur
Щодо поняття та сутності взаємодії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності 161-166

CZU: 343.98

Пчелина Оксана
Гарантии права на тайну корреспонденции в уголовном судопроизводстве российской федерации и Украины: исторический анализ (XIX–XXI века) 167-172

CZU: 343.13

Слипченко Владимир
Legal and psychological characteristics of an agreement on reconciliation in the criminal procedure legislation of Ukraine 173-177

CZU: 343.1(477)

Stratii Oleksii
Заключение международных договоров в национальном праве государств на примере США и Канады 178-181

CZU: 341.1

Вовк Тарас
Генезис международного правового сотрудничества государств в борьбе с преступностью 182-186

CZU: 341.232.2:343.57

Столярский Олег
Спеціальні правила для окремих видів договорів у колізійному праві європейського союзу 187-191

CZU: 341.9

Венгринюк Юрій