IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   300
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-30 15:35
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  nr. 2 / 2021  (2 din 6)17CZU
 2021  (2 din 6)34
Nr. 2(47) 17CZU
Nr. 1(46) 17CZU
 2020  (5 din 6)110
Nr. 5(45) 19CZU
Nr. 4(44) 19CZU
Nr. 3(43) 20CZU
Nr. 2(42) 19CZU
Nr. 1(41) 33CZU
 2019  (9 din 6)272
Nr. 5(2)(39) 18CZU
Nr. 5(39) 37CZU
Nr. 4(38_RO) 15CZU
Nr. 4(38) 40CZU
Nr. 3(37) 38CZU
Nr. 2-2(36) 29CZU
Nr. 2-1(36) 30CZU
Nr. 2(36) 16CZU
Nr. 1(35) 49CZU
 2018  (10 din 6)381
Nr. 6(34) 50CZU
Nr. 5(33) 46CZU
Nr. 4-2(32) 31CZU
Nr. 4-1(32) 31CZU
Nr. 3-2(31) 33CZU
Nr. 3-1(31) 33CZU
Nr. 2-2(30) 40CZU
Nr. 2-1(30) 41CZU
Nr. 1-2(29) 38CZU
Nr. 1-1(29) 38CZU
 2017  (7 din 6)270
Nr. 6-2(28) 35CZU
Nr. 6-1(28) 35CZU
Nr. 5(27) 37CZU
Nr. 4(26) 45CZU
Nr. 3(25) 32CZU
Nr. 2(24) 50CZU
Nr. 1(23) 36CZU
 2016  (9 din 6)322
Nr. 6(22-2) 34CZU
Nr. 6(22-1) 34CZU
Nr. 5(21) 48CZU
Nr. 4(20) 46CZU
Nr. 3(19) 47CZU
Nr. 2/2(18) 34CZU
Nr. 2/1(18) 33CZU
Nr. 1/2(17) 23CZU
Nr. 1/1(17) 23CZU
 2015  (10 din 6)324
Nr. 6(16) 58CZU
Nr. 5/2(15) 28CZU
Nr. 5/1(15) 25CZU
Nr. 4/2(14) 31CZU
Nr. 4/1(14) 28CZU
Nr. 3/2(13) 24CZU
Nr. 3/1(13) 24CZU
Nr. 2/2(12) 33CZU
Nr. 2/1(12) 32CZU
Nr. 1(11) 41CZU
 2014  (6 din 6)234
Nr. 6(10) 67CZU
Nr. 5(9) 41CZU
Nr. 4(8) 35CZU
Nr. 3(7) 50CZU
Nr. 2(6) 21CZU
Nr. 1(5) 20CZU
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • Exclusă (2020.10.30)
  • C (2020.02.28-2020.08.28)
  • C (2017.10.26-2019.10.26)
  • C (2013.10.31-2017.10.25)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole19471264566230961941
Volume58719212579
Total2005133648725675

Vizualizări   1473Descărcări   70

Conţinutul numărului de revistă

Деякі питання формування правової культури в Україні5-8

CZU: 340.1

Макаренко Лариса
Сутність та ознаки інтерпретаційних правових актів9-12

CZU: 340

Мочерад Анна
Різновиди помилок у використанні законодавчої техніки:теоретико-правовий аспект13-16

CZU: 340.113+340.134

Наставний Богдан
Medieval judicial rhetoric in comparative analysis17-20

CZU: 340.12+321.01

Skovronskyi Dmytro
Вербалізація термінологічного сполучення «свобода слова» в комунікативній поведінці українців21-24

CZU: 811.161.2+27+373.7:159.922.4

Сковронська Ірина , Юськів Богдана
Сучасні етапи розвитку української правової системи у сфері захисту прав людини25-28

CZU: 340.132

Федіна Наталія
Взаимосвязь патриотизма с моральным и правовым сознанием военнослужащих Вооруженных сил Украины29-33

CZU: 340.12:37.035.4:316.32

Федоренко Владимир
Вітчизняна правова аргументація у відстоюванні української національної справи34-37

CZU: 340.12

Чорнобай Олена
Specifics of the Asian model of lobbying: the experience of the People’s Republic of China38-41

CZU: 340.11

Yarovoi Tykhon
Народные депутаты как основной субъект парламентских процедур42-45

CZU: 342.53

Звоздецкая Ирина
Стадії нормотворчого процесу щодо статутів територіальних громад міст в Україні46-49

CZU: 342.2

Кісловський Андрій
Реализация контрольных полномочий комитетами Верховной Рады Украины50-53

CZU: 342.53

Матейчук Роман
Поняття «об’єднання» та «асоціація» у контексті змісту конституційного права громадян на об’єднання у політичні партії в Україні54-56

CZU: 342.1

Осауленко Світлана
Органи місцевого самоврядування як органи публічної влади57-59

CZU: 342.9

Авер’янова Євгенія
Адміністративно-правові засоби забезпечення ґендерної квоти60-64

CZU: 342.83

Берендєєва Анастасія
Деякі питання правового статусу адміністративних суддів65-69

CZU: 342.72

Бояринцева Марина
Забезпечення черговими частинами поліції охорони публічної безпеки та порядку70-73

CZU: 342.9

Dombrovan Natalia , Теслюк Ірина
Зловживання процесуальними правами в процесі реалізації процесуального статусу позивача в адміністративному судочинстві74-78

CZU: 347.736

Кихтюк Роман
До перспектив утворення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту: питання правового статусу79-81

CZU: 347.73

Клинчук Вікторія
Адміністративно-правовий статус морської адміністрації України та її місце в системі органів управління водним транспортом82-85

CZU: 342.951

Клюєва Євгенія , Петренко Дмитро
Особливості та система засобів адміністративно-правового захисту прав дитини в Україні86-90

CZU: [342.95:342.7–053](477)

Коломієць Наталія
Охорона комерційної таємниці суб’єктів господарювання від актів недобросовісної конкуренції, комерційного, промислового, економічного шпигунства91-93

CZU: 346.2

Кравченко Олександр
Прийняття попередніх рішень із питань класифікації комплектних обʼєктів згідно з УКТЗЕД94-97

CZU: 351.713:339.543(477)

Макаренко Анатолій
Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства98-101

CZU: 342.9

Мінка Тетяна
Досвід публічного управління обороною у провідних країнах НАТО102-107

CZU: 342.9(477):355

Пашинський Володимир
Відповідальність експерта, залученого під час адміністративного процесу (за законодавством України)108-111

CZU: 342.922+343.98

Романюк Мирослав
Сегментація науково-технічної діяльності та розмежування за законодавством в Україні112-116

CZU: 342.9

Смерницький Дем’ян
Вимоги до керівника як організатора управління в органах прокуратури в умовах реформування117-121

CZU: 342.95:343.163

Тогобіцька-Громова Анастасія Андріївна
Види інформаційної безпеки неповнолітніх: новий погляд на усталені підходи122-126

CZU: 342.9

Топчій Оксана
Гарантування принципу рівності перед законом за допомогою адміністративного судочинства127-130

CZU: 342.9

Чехович Тетяна
Концептуальні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення первинного фінансового моніторингу публічних діячів та їх фінансових операцій131-134

CZU: 346.6:336.7

Шевченко Михайло
Про проблемні аспекти виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні135-138

CZU: 341.645

Горбань Наталія
Особливості механізму цивільно-правового захисту прав пасажира під час перевезення у міському та приміському сполученнях139-143

CZU: 347.795.4:351.815:347.122(1-21)

Ніколаєнко Ігор
Умови та механізм застосування аналогії закону та аналогії права в цивільному праві України144-147

CZU: 347.1

Orzih Viktoria
Зміст та способи зловживання правами (процесуальної диверсії) у цивільному судочинстві148-151

CZU: 347.9

Tkaciuk Anjelika
Забезпечення позову у цивільних справах щодо захисту прав та інтересів дітей152-155

CZU: 347.642.-058.862(477)

Яніцька Інна , Апалькова Інна
Щодо поняття та видів господарської діяльності на внутрішньому водному транспорті156-159

CZU: 346.7

Затулко Катерина
Концептуальні засади механізму реалізації кримінального законодавства160-164

CZU: 343.21

Бабаніна Вікторія
Визнання недопустимості доказів через порушення правил підслідності як спосіб ухилення від покарання за вчинення корупційних кримінальних правопорушень165-167

CZU: 343.2/7

Боровик Андрій
Правове регулювання діяльності суб’єктів профілактики злочинів проти життя та здоров’я дітей168-171

CZU: 343.988:541

Зеленяк Поліна
До питання правового визначення особливого періоду за законодавством України172-175

CZU: 344.13

Карпенко Микола
Поняття та принципи кримінологічного забезпечення поліцейської діяльності: теоретико-правовий аспект176-178

CZU: 343.9.01

Коваленко Андрій
Судовий прецедент як джерело права в кримінальному процесуальному законодавстві України179-182

CZU: 343.13

Завидняк Володимир
Планирование расследования пытки183-186

CZU: 343.14

Коваль Мария
Напрями підвищення ефективності засобів отримання відомостей від особи у кримінальному досудовому провадженні187-191

CZU: 343.102:343.132:343.14

Лисаченко Сергій
Типологическая характеристика системы «криминалистическая  тактика»: первое приближение192-195

CZU: 343.98

Мирошниченко Юрий
Слідчі ситуації під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів196-200

CZU: 343.98

Смолянінова Олена
Класифікація видів затримання залежно від способу кримінальної процесуальної регламентації201-205

CZU: 343.132

Федченко Володимир , Захарко Андрій
К вопросу первоистоков гибридной войны в Украине206-211

CZU: 341

Тараненко Микола , Тараненко Николай