IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(60) pentru indicele czu "349.3"
Правовое регулирование пенсионного обеспечения в Украине
CZU : 349.3:364(477)
Шумило Михайло
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea socială în cadrul Uniunii Europene
CZU : [349.2+349.3:364](4)
Vieriu Eufemia
Administrarea Publică
Nr. 4(76) / 2012 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul stagiului de cotizare la stabilirea dreptului social
CZU : 349.3(478)
Romandaş Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 1(69) / 2011 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие, особенности и перспективы развития социально-правового обеспечения государственных служащих
CZU : 342.547+349.3
Мамедов Орудж Джамиль оглу
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5/1(15) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейский суд по правам человека как механизм защиты cоциальных прав чернобыльцев
CZU : 341.645(4):349.3-056.26
Карась Борис
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/2(12) / 2015 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие и сущность социальных услуг
CZU : 349.3
Шапошников Алексей
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(7) / 2014 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Решение административно-правовых споров с участием юридических лиц в сфере социальной защиты граждан в Украине
CZU : 342.9:349.3(477)
Джуринский Александр
Legea şi Viaţa
Nr. 9/3(285) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизмы государственного управления в сфере защиты прав и интересов детей в Украине
CZU : 349.3:364.65-053.2(477)
Боднарчук Оксана
Legea şi Viaţa
Nr. 8/2(284) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение эффективности пенсионной системы как основное направление социально-экономической политики Украины
CZU : 349.3:364.6(477)
Буряченко Александр
Legea şi Viaţa
Nr. 7/3(283) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сущность принципов права социального обеспечения: доктринальные подходы
CZU : 340.122:349.3:36
Tişcenco Elena
Legea şi Viaţa
Nr. 7/2(283) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко-правовые аспекты зарождения социального страхования как основной организационно-правовой формы социального обеспечения
CZU : 349.3:364/368(4)(091)
Тищенко Елена
Legea şi Viaţa
Nr. 6/3(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Институты обеспечения системы предоставления социальных услуг в Украине
CZU : 349.3:364-7(477)
Дубич Клавдия
Legea şi Viaţa
Nr. 6/3(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование охраны материнства и детства в УССР в период НЭПа
CZU : 349.3:364(477)(091)
Мельничук Максим
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие «объект социального страхования» в доктрине и законодательстве
CZU : 349.3:364(477)
Кучма Ольга
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(282) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительно-правовой анализ отдельных видов пенсионного обеспечения военнослужащих по законодательству Украины и Республики Беларусь: опыт для Украины
CZU : 349.3:364-6:355(476+477)
Шишлюк Максим
Legea şi Viaţa
Nr. 4/3(280) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние пенсионного обеспечения прокуроров и других сотрудников органов прокуратуры Украины
CZU : 347.763:349.3(477)
Данильченко Юрий
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(280) / 2015 / ISSN 1810-309X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la indemnizaţii al persoanelor asigurate şi neasigurate în perioada de maternitate, creştere şi îngrijire a copilului
CZU : 349.3:364.04(478)
Proca Ludmila
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(177) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce sunt prestaţiile sociale
CZU : 349.3:364.3
Proca Ludmila
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(173) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дострокове пенсійне забезпечення як об’єктивна потреба зниження шкідливого впливу професійних факторів
CZU : 349.3:364(477)
Каптар Г.
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(172) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea anticipată a cetățenilor cu pensii – ca necesitate obiectivă de reducere a influenţei nocive a factorilor profesionali
CZU : 349.3:364(477)
Captar G.
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(171) / 2015 / ISSN 1811-0770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60