IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2013
Fondatori
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Tirajul revistei   1020
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-10 21:13
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (6 din 6)
  2018  (10 din 6)
  2017  (7 din 6)
  2016  (9 din 6)
  2015  (9 din 6)
  2014  (6 din 6)
imagine

pISSN: 2345-1130
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Национальный юридический журнал: теория и практика
National Law Journal: Theory and practice
Categoria:
  • C (2017.10.26-2019.10.26)
  • C (2013.10.31-2017.10.25)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2014 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole170440983029341691
Volume4726440773
Total17514362703707
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   965Descărcări   8

Conţinutul numărului de revistă

Динамізм змістовності й символізація розвитку суспільних та інституціонально-правових процесів сучасності 6-10
Барабаш Олег
Становлення сучасної національної правової системи Польщі: історико-правові аспекти 11-14
Бондар Наталія
Питання звичаєвого права в науковій спадщині Івана Франка 15-19
Bunciuc Oxana
Контекстуалізація ціннісного виміру права 20-23
Ганчук Ольга
Правовий статус лінгвіста як перекладача у межах правозастосовного процесу 24-29
Денисенко Ганна
Міжнародні громадські об’єднання адвокатів: правовий статус, види, тенденції розвитку 30-33
Іваницький Сергій
Особливості професійної самореалізації правника у природно-правовому просторі (сенсибельний вимір) 34-37
Романова Альона
Правовий розвиток науки в Україні в системі інтеграційних процесів 38-41
Савіщенко Вікторія
The concept of the human right to legal protection 42-44
Deshko Lyudmyla, Berko Albina
Становление и развитие института защиты прав женщин в системе обеспечения прав человека 45-50
Гончарова Юлия
Право людини на соціальне забезпечення в конституційних нормах України та зарубіжних держав: порівняльно-правовий аналіз 51-55
Кириченко Юрій
Принцип унитаризма как форма государственного единства и базовая ценность конституционного строя Украины 56-60
Кушниренко Александр
Щодо питання основних цінностей конституційного ладу України 61-64
Реньов Євген
Поняття та юридична природа правових позицій Конституційного Суду України 65-68
Шевчук Ірина
Правові засади впровадження інформаційних та управлінських інновацій у судове управління 69-73
Бєлявська Світлана
Характеристика стадій провадження у справах про притягнення до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами 74-78
Бондаренко Наталія
Зарубіжний досвід державного регулювання наукової сфери: теоретико-методологічні рекомендації для України 79-85
Данилова Ірина
Нормативне забезпечення публічного адміністрування післядипломної освіти: узагальнений аналіз проблем перспективної нормотворчості 86-88
Corotcaia Natalia
Самоконтроль у сфері освіти як різновид державного контролю. 89-91
Kuşnir Serghei
Окремі напрями вдосконалення організації діяльності виконавчої служби в Україні 92-96
Macuşev Piotr
Надання на прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду допомоги в оформленні позовної заяви 97-99
Mihailov Alexandr
Вищі органи державної влади як суб’єкти протидії корупційним правопорушенням 100-103
Сич Микола
Загальна характеристика юридичних складів правопорушень у сфері банківської діяльності 104-107
Чернов Микола
Загальна характеристика механізму захисту прав та інтересів пасажира за договором перевезення повітряним транспортом 108-113
Абрикосов Дмитро
Международные приоритеты оптимизации гражданского судопроизводства в Украине 114-116
Бобрик Владимир
Місце третейського розгляду серед альтернативних способів вирішення цивільно-правових спорів 117-121
Бут Ілля
Правовий режим вантажу в договорі перевезення небезпечних вантажів 122-126
Земскова Ольга
Правова природа договору позички як підстави для виникнення права на безоплатне користування іччю 127-131
Калаур Іван
Характеристика окремих способів захисту майнових прав сторін у договірних зобов’язаннях 132-137
Кушерець Дарина
Правовий режим спільної власності на нерухоме майно 138-143
Лозовий Андрій
Рішення суду як підстава для звернення стягнення на заставлене нерухоме майно 144-148
Рашківська Вікторія
Ґенеза вчення про неукладений договір 149-152
Трубаков Євген
Поняття договору про надання готельних послуг 153-157
Устінський Андрій
Опыт применения договора орфейтинга 158-161
Андриенко Bалентина
Теоретические основы проведения систематизации договоров об оказании услуг в хозяйственном праве 162-165
Голина Елена
Правовий статус держави як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності 166-168
Школьний Євген
Спеціальна трудова правосуб’єктність дипломатичних працівників 169-174
Селецький Олексій
Роль юридичної служби регіональних закладів та органів охорони здоров’я в умовах впровадження реформ 175-178
Stepanov Igor
Правове регулюванняумов праці працівників нафтогазової промисловості в зарубіжних країнах: окремі питання 179-181
Шабанова Софія
Право на страйк: від теорії до практики реалізації 182-186
Швец Наталья
Удосконалення механізму законодавчого регулювання екологічного аудиту 187-190
Шершун Сергій
Об’єкт шахрайства в системі страхування 191-193
Владимиренко Світлана
Поняття об’єкта злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексу України 194-198
Дімітров Михайло
Примушування як спосіб учинення злочину 199-202
Довгань-Бочкова Наталія
Теоретические аспекты соотношения последствий преступления и общественной опасности преступного деяния в уголовном праве Украины 203-205
Колесникова Татьяна
Підстави для криміналізації незаконних дій з платіжними інструментами 206-209
Медведенко Олександр
Cтруктура объекта уголовно-правового конфликта 210-214
Усатый Григорий
Теоретико-правовая характеристика общего состава земельных преступлений 215-220
Шульга Андрей
Психологічні аспекти в молодіжній кримінальній субкультурі 221-223
Барбара Анна
Пробація щодо неповнолітніх як механізм запобігання злочинам неповнолітніх 224-229
Михайлова Ілона
Особливий порядок кримінального провадження щодо адвоката 230-233
Аскеров Садіг
Невербальна інформація у кримінальному судочинстві: допит 234-237
Vaşciuc Olesea
Право на дитинство: кримінальний процесуальний вимір 238-241
Голуб Іванна
Критерии классификации доказательств в теории уголовного процесса и обоснованность их использования для типологии вещественных доказательств 242-247
Ковальчук Сергей
Загальні ознаки тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження 248-252
Куспись Богдан
Мережа Інтернет у діяльності слідчого 253-255
Панасюк Артур
Застосування належної правової процедури судом першої інстанції при вирішенні питання допустимості доказів 256-261
Панасюк Олександр
Проблеми виокремлення процесуального керівництва досудового розслідування від прокурорського нагляду, передбаченого Конституцією України 262-266
Пашковський Владислав
Криміналістична класифікація злочинів у сфері службової діяльності 267-271
Пчеліна Оксана
Ретроспектива угоди в кримінальному процесі України 272-277
Саєнко Галина
Соціально-правова цінність кримінальної процесуальної форми 278-281
Трофименко Володимир
Особливості здійснення прокурорського нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням: сутнісно-компаративістський аналіз 282-287
Чорноусько Мирослава
Економічна безпека регіонів у контексті зміни парадигми регіонального управління (постановка проблеми) 288-291
Білоусов Євген
Последствия аннексии крымского полуострова Российской Федерацией для международного правопорядка 292-296
Задорожний Александр
Свобода рибальства як фактор, що впливає на формування міжнародно-правового статусу вод відкритого моря як об’єкта загальної спадщини людства 297-298
Ушаков Антон
Национальные учреждения, занимающиеся поощрением и защитой прав человека в системе средств правовой защиты (по материалам практики Европейского суда по правам человека) 299-302
Дешко Людмила, Ярлушкина Екатерина
Судовий захист права особистоїн едоторканності Конституційним Судом України та Європейським судом з прав людини 303-306
Pojar Oliga