IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "formal education"

Instruirea – formă de activitate generală a educației

Panico Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale de instruire la distanţă în învăţământul superior
Corlat Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategii și politici în domeniul educației nonformale la nivel european

Andrieş Vasile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Universitățile din Republica Moldova – pro învățare pe tot parcursul vieții

Şavga Larisa
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective

Florea Viorica
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală – context pentru realizarea activității educative

Chistol Ana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația – instrument forte în formarea personalității

Curoş Liudmila
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profession of Accounting within the Formal Education

Grigoroi Lilia, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul interdependenței formelor generale ale educației

Sîrbu Rodica, Ovcerenco Nadejda
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Education as an element enhancing individual and collective awareness of the need to preserve the environment

Durac Livia
”Petre Andrei” University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia nonformală – act complementar al educației formale și informale

Hurduc Gina12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Non-formal education between formal and informal education

Guţu Vladimir
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia formală, nonformală şi informală în conturarea stilului existenţial al adolescenţilor

Bețivu Aurelia12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia adulţilor în cadrul învăţământului superior: unele practici internaţionale şi oportunităţi pentru Republica Moldova

Posţan Liliana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considerații teoretice privind conceptualizarea educației nonformale

Botnar Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(149) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 25 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fundamente psihopedagogice ale educației adulților în contextul învățământului non-formal

Blândul Valentin Cosmin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedagogy for adults: concept and epistemology

Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal

Bodrug-Lungu Valentina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior

Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația nonformală: vizualizări referențiale

Vasilachi Octavian
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23