IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "formal education"
Considerente pentru un mecanism național de validare a rezultatelor învățării pe tot parcursul vieții în contexte non-formale și informale
Baleca Marcelina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pecularities of evaluating methodology of learning and education of adults
Guţu Vladimir
Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea – formă de activitate generală a educației
Panico Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-59. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale de instruire la distanţă în învăţământul superior
Corlat Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii și politici în domeniul educației nonformale la nivel european
Andrieş Vasile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitățile din Republica Moldova – pro învățare pe tot parcursul vieții
Şavga Larisa
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective
Florea Viorica
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-78. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația nonformală – context pentru realizarea activității educative
Chistol Ana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația – instrument forte în formarea personalității
Curoş Liudmila
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profession of Accounting within the Formal Education
Grigoroi Lilia, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația nonformală în Republica Moldova: demersuri conceptuale și metodologice
Guţu Vladimir
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023. Chişinău. .
Disponibil online 14 July, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul persoanelor private de libertate la educație. Temei juridic. Metode de realizare. Semnificație
Samoilenco Victor
State, security and human rights
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul interdependenței formelor generale ale educației
Sîrbu Rodica, Ovcerenco Nadejda
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 14 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education as an element enhancing individual and collective awareness of the need to preserve the environment
Durac Livia
”Petre Andrei” University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia nonformală – act complementar al educației formale și informale
Hurduc Gina12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația formală ca instrument de prevenire victimologică a infracțiunilor de violență în familie
Samoilenco Victoria
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-552-4.
Disponibil online 21 September, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-formal education between formal and informal education
Guţu Vladimir
Moldova State University
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia formală, nonformală şi informală în conturarea stilului existenţial al adolescenţilor
Bețivu Aurelia12
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-118. Vizualizări-1328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia adulţilor în cadrul învăţământului superior: unele practici internaţionale şi oportunităţi pentru Republica Moldova
Posţan Liliana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația copiilor în familiile asistenților parentali profesioniști
Beschieru Tatiana
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-295-5(PDF).
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33