IBN
Închide
Curoş Liudmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Cultura de securitate dezvoltată prin educație
Curoş Liudmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația – instrument forte în formarea personalității
Curoş Liudmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic
Curoş Liudmila12 , Tulbu-Frunze Cristina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Alexei Mateevici”, mun. Chişinău
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The culture of security developed through education
Curoş Liudmila
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(19) / 2021 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 22 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Educația – instrument esențial în promovarea culturii de securitate națională
Curoş Liudmila
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Educaţia – pilon sigur al securităţii umane
Curoş Liudmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul politicilor educaţionale în ţările bazinului Mării Negre
Curoş Liudmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7