IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(85) pentru cuvîntul-cheie "protecţie"

Mobilizarea resurselor umane și munca decentă pentru un trai decent

Lazari Silvia
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi adăposturi subterane ale liliecilor (Mammalia, Chiroptera) din rezervația peisagistică Trebujeni

Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(9) / 2020 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea de conservare a moluştelor terestre din Republica Moldova

Coadă Viorica1, Ţîganaș Ana1, Zamornea Maria2
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 /ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire specială asupra unor tehnici de protecție a mediului
Goriuc Silvia1, Crasnobaev Adrian2
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statutul etic al avocatului în asigurarea independenței justiției

Butnaru Valeria, Zbancă Tatiana
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protejarea patrimoniului arheologic al Republicii Moldova: impedimente social-juridice şi modalităţi de soluţionare

Carp Simion, Carp Elena
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza juridică a contravenției de violență în familie

Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția datelor de identitate ale martorilor și ale altor participanți la procesul penal

Telipan Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul statului în protecția copiilor aflați în dificultate

Zavatin Vasile, Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecția securității economice in contextul securității europene

Perederco Vasile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pârghii legale de protecţie a copiilor în Republica Moldova şi în spaţiul european

Cojocari Eugenia1, Ctitor Natalia2
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesele copilului – protecție și garantare - în contextul metamorfozelor relațiilor internaționale

Ostap Ludmila
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 12 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardul de viață pentru populația încarcerată în perioada pandemiei de COVID-19 în România

Mihaiu Simona, Stănescu Simona Maria, Cace Sorin
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sursă de alimentare în curent continuu cu protecție la scurtcircuit

Bejan Nicolae, Dîrzu Florentin, Brunchi Ion
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele aspecte privind problema de ajustare optimală a protecţiei prin relee într-un system energetic vast

Macovei Ilie1, Ambros Tudor1, Rujanschi Dumitru2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul european de protecție a drepturilor omului

Cojocaru Vladlen
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea și perspectiva conservării batracofaunei ariei naturale din bazinul cursului inferior al râului Ichel

Cîrlig Tatiana
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte caracteristice rezistenţei la temperaturi critice a plantelor decorative cultivate în condiţii de container

Roşca Ion
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protecţia bunurilor culturale în timp de conflict armat în condiţiile războiului din Irak

Badir Kordee
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3471-1-2.
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transferul tehnologic și protecția proprietății intelectuale

Danila Victor, Tighineanu Alexandra
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 85