IBN
Închide
Bejan Nicolae
Cuvinte-cheie (58): telecommunication networks (2), Reţea de comunicaţii (2), scurtcircuit (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Analysis of telecommunication networks by enlarging simulated parameters
Nistiriuc Ana, Ababii Victor, Chihai Andrei, Nicolaev Pavel, Nistiriuc Ion, Bejan Nicolae, Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On maintaining optimal conditions for managing information flows in telecommunication networks
Nistiriuc Ana, Ababii Victor, Chihai Andrei, Nicolaev Pavel, Nistiriuc Ion, Bejan Nicolae, Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Determinarea ratei maxime de transfer a informației dintre două noduri aleatorii ale reţelei de comunicaţii
Nistiriuc Ana, Ababii Victor, Chihai Andrei, Ţurcanu Dinu, Bejan Nicolae, Alexei Anatol, Nistiriuc Ion, Sharma Popovici Natalia, Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea rutelor de transmisiune a datelor în rețelele de comunicații prin intermediul algoritmului lui Ford
Chihai Andrei, Ţurcanu Dinu, Bejan Nicolae, Lachi Arina, Nistiriuc Ion, Sharma Popovici Natalia, Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea eficientă a sursei de date în reţeaua de comunicaţii
Nistiriuc Ana, Ababii Victor, Chihai Andrei, Ţurcanu Dinu, Bejan Nicolae, Alexei Anatol, Nistiriuc Ion, Sharma Popovici Natalia, Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursă de alimentare în curent continuu cu protecție la scurtcircuit
Bejan Nicolae, Dîrzu Florentin, Brunchi Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Up-conversion luminescence in samarium doped ZnAl2Se4 single crystals
Zalamai Victor12, Syrbu Nicolae1, Rusu Emil3, Tiron Andrew1, Bejan Nicolae1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Research Express
Nr. 5(6) / 2018 / ISSN - / ISSNe 2053-1591
Disponibil online 10 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea algoritmului Dijkstra pentru determinarea rutelor de valoare minima în rețele de comunicații
Nistiriuc Ana, Ababii Victor, Chihai Andrei, Ţurcanu Dinu, Bejan Nicolae, Alexei Anatol, Nistiriuc Ion, Sharma Popovici Natalia, Nistiriuc Pavel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Despre Soluționarea Problemei de Optimizare Privind Calculul Rețelei de Telecomunicații Multimedia
Nistiriuc Ana, Ababii Victor, Ţurcanu Dinu, Chihai Andrei, Nistiriuc Pavel, Bejan Nicolae, Nistiriuc Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oracle vs Microsoft sql server
БЕЖАН Николай
Технический Университет Молдовы
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radiative Transitions in Sm2+ Doped ZnAl2Se4 and KCl Crystals
Tiron Andrew1, Zalamai Victor2, Rusu Emil3, Syrbu Nicolae1, Bejan Nicolae1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursă de alimentare în curent continuu cu protecție la scurtcircuit
Bejan Nicolae, Dîrzu Florentin, Brunchi Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Raman and infrared vibrational spectra of PbGa2S4 crystal
Zalamai Victor1, Syrbu Nicolae2, Bejan Nicolae2, Hirjeu I.2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Technical University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Estimarea calității de transmisiune a informației in sistemele de radiocomunicații și STIFO
Chihai Andrei, Nistiriuc Ana, Bejan Nicolae, Iazloveţchi Maria, Baxan Lilian, Nistiriuc Pavel, Popovici Nicolae, Drăguţan Nicolae, Russu Gheorghe
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea sistemului de sincronizare exterioară pentru sporirea stabilității la zgomot in cazul metodei homodine de recepție a semnalelor optice
Chihai Andrei, Nistiriuc Ana, Bejan Nicolae, Iazloveţchi Maria, Baxan Lilian, Nistiriuc Pavel, Sharma Popovici Natalia, Drăguţan Nicolae, Russu Gabriel
Technical University of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 18 May, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wavelength modulated optical spectra of TlGaS2 crystals
Bejan Nicolae, Nemerenco Lucreţia, Mashnic A.
Technical University of Moldova
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 21 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16