IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "regionalizare"

Formate de colaborare UE pentru Republica Moldova și Ucraina

Simileanu Vasile
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova

Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendinţe de globalizare şi regionalizare

Diavor Mircea
Academia de Studii Economice din Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 2 / 2016 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 11 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of regionalization processes on the development of Moldova’s commercial relations

Coreţchi Boris1, Putuntean Nina1, Gribincea Alexandru2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 State University of Moldova
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice cu privire la regionalism și regionalizare
Macoveţchi Carolina
Necunoscută, Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(271) / 2014 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corozia suveranităţii naţionale a statelor în cadrul Uniunii Europene

Afanas Nicolai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea teoretică a securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare 

Afanas Nicolai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of regionalization process on the foreign trade with agro-food products of the Republic of Moldova

Putuntean Nina, Coreţchi Boris
State Agrarian University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reconceptualizarea locului statului naţional în contextul proceselor de globalizare

Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(180) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene

Afanas Nicolai
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea de la bipolaritate la lumea postbipolară: abordări conceptuale și sistemice
Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erodarea suveranietăţii naţionale în contextul proceselor integraţioniste

Afanas Nicolai
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul instituţional al regionalizării prevăzut de legislaţia Republicii Moldova
Macoveţchi Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul decizional administrativ în contextul dezvoltării regionale
Gâf-Deac Maria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2010 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul decizional administrativ în contextul dezvoltării regionale
Gâf-Deac AlinaDaniela
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2010 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15