IBN
Închide
Teosa Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 5

Drumurile savantului, pedagogului, cetățeanului: Grigore Vasilescu, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, la 70 de ani
Roşca Alexandru1 , Teosa Valentina2 , Morari Cristina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emilian Ion Ciobu (07.07.1941 - 21.10.2021)
Teosa Valentina , Ejova Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica demografică mondială în contextul provocărilor globale contemporane: formularea problemei cercetării politologice
Teosa Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мировая демографическая политика: истоки и становление
Белобородов Игорь1 , Теоса Валентина2
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 3(94) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции и характер влияния внешних акторов на ситуацию этнических меньшинств в контексте современных глобальных процессов
Кожухарь Ирина , Теоса Валентина
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Contribuții ale organizației internaționale Interpol la asigurarea securității. Cazul Republicii Moldova
Sterpu Vladimir
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2020 / ISBN 978-9975-3298-9-7
Disponibil online 4 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Профессор Иван Андреевич Козиков – ученый, педагог, человек: к 90 летию со дня рождения
Стан Валентина , Завтур Клаудия , Мошняга Валериу , Теоса Валентина , Горинчой Юлия , Спиней Тудор , Турко Татьяна , Колацки Анджела
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

FP7 IRSES project: enlarging international scientific collaboration in European Studies
Teosa Valentina
State University of Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

International security organizations: from community building to identity formation
Mija Valeriu , Teosa Valentina
State University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minoritățile naționale și relația lor cu statul – cazul Georgiei
Putină Natalia , Teosa Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(65) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 1 October, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Asigurarea securităţii democratice: activitate primordială a Consiliului Europei
Dolghii Elena , Teosa Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(43) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Dimensiunea internaţională a guvernării politice: aspecte teoretico-metodologice
Teosa Valentina , Dolghii Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(51) / 2010 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile de cooperare dintre Consiliul Europei şi Republica Moldova în contextul integrării europene
Teosa Valentina , Stamatin Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(49) / 2010 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Libertatea asocierii sindicale: reflecţii istorice şi practici contemporane
Teosa Valentina1 , Cojocaru Igor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Moldoscopie
Nr. 2(45) / 2009 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Европейская перспектива Республики Молдова в аспекте социальной интеграции новых и будущих членов EC. (из опыта сближения социальной политики Румынии и Европейского Союза)
Теоса Валентина
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 1(36) / 2007 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

Механизм социального партнерства в политике оптимизации ремитансов: реальность и возможности
Теоса Валентина
Молдавский Государственный Университет
Populatia Republicii Moldova in contextul migratiilor internationale
Vol.2. 2005. Iași . .
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профсоюзное пространство Молдовы: особенности и современные тенденции
Теоса Валентина , Мошняга Валериу , Руснак Георгий
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(29) / 2005 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000 - 3

Sistemul gestionării resurselor umane în Republica Moldova
Teosa Valentina1 , Roşca Mariana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Muncii
Moldoscopie
Nr. 2(14) / 2000 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормативно-правовой аспект государственной политики на рынке труда современной Молдовы
Теоса Валентина1 , Dimitriev Ruslan2
1 Институт Труда,
2 Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(14) / 2000 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Человеческий потенциал Молдовы и социальная политика
Теоса Валентина
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(14) / 2000 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-658
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20