IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice18/304
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 384
278 publicatii cu CZU (72.4%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 49 ORCID (35.5%),
29 Google Scholar ID (21%),
19 Scopus Author ID (13.8%)
Brevete Tabel(9)
H-index autori
Proiecte Tabel(3)
Lista publicaţiilor - 385. Descărcări - 7631. Vizualizări - 465378.
Articole în reviste din RM - 318. Publicaţii la conferinţe din RM - 47. Publicaţii peste hotare - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 178
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 35
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 32
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 73
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 17
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 42
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 1

Prezentarea referințelor bibliografice și citarea resurselor de informare : Ghid practic
Bordian Elena , Catană Angelina
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-167-33-8. ISBN (pdf) 978-9975-167-34-5
Disponibil online 29 February, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Descentralizarea și autonomia financiară: o provocare pentru autoritățile publice locale din Republica
Manole Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-48. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Economia Republicii Moldova la 25 ani: căutări, erori şi eşecuri
Duca Gheorghe , Stratan Alexandru
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 8-22.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția dreptului concurenței
Cărare Viorica , Gorincioi Cornelia
Legea şi Viaţa
Nr. 5(293) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 May, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanţarea investițiilor în interconexiunile de energie electrică și gaze naturale dintre Republica Moldova și România
Sandulescu Alexandru , Robu-Cepoi Alexandrina
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei. 59-62.
Disponibil online 28 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore , Chistruga Boris , Iliadi Gheorghe , Guţu Corneliu , Movilă Irina , Baltag Grigore
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-91. Vizualizări-1631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conservative cultivation technologies – a new challenge for the agriculture of the Republic of Moldova
Ignat Anatolie , Moroz Victor
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 14, / 2014 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International trade terminology and peculiarities of its rendering
Corcodel Svetlana , Corcodel Artur
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-1750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernization of wine sector in the context of innovative economy
Iaţişin Tatiana , Colesnicova Tatiana , Şuşu-Ţurcan Aurelia
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 14, / 2014 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedures and strategies in translating economic terms
Corcodel Svetlana , Corcodel Dan , Corcodel Artur
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 72

Abordări moderne în implementarea politicii monetare şi reglementarea sistemelor financiare
Cuhal Radu , Stariţîna Ludmila , Basistîi Nicolae
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-1062
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind inovaţiile, procesul şi managementul inovaţional în literatura de specialitate
Duca Daniela
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-1173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretico-metodologice ale competitivităţii economice (Partea a II-a)
Macari Vadim
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretico-metodologice ale competitivităţii economice (Partea I)
Macari Vadim
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agricultural land-use changes and rural transformation in the Republic of Moldova
Ignat Anatolie , Moroz Victor
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 13, / 2013 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza sectorului vitivinicol în aspect socio-economic
Iaţişin Tatiana
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 113-117.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza sensibilităţii ca metodă de cuantificare a gradului de incertitudine
Manole Tatiana
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis and forecast of financial results in the vineyard farms in Moldova
Timofti Cristina , Iaţişin Tatiana
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 13, / 2013 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale cooperării interstatale a Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI în domeniul inovăriI
Percinschi Natalia , Maier Lidia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-1879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale procesului de modernizare şi istoricul dezvoltarii sistemelor agricole
Lucaşenco Eugenia
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 385