Descentralizarea și autonomia financiară: o provocare pentru autoritățile publice locale din Republica
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
259 27
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-07 15:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351.72:352(478) (1)
Activități specifice administrației publice (546)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (243)
SM ISO690:2012
MANOLE, Tatiana. Descentralizarea și autonomia financiară: o provocare pentru autoritățile publice locale din Republica. In: Administrarea Publică. 2017, nr. 3(95), pp. 89-103. ISSN 1813-8489.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Administrarea Publică
Numărul 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489

Descentralizarea și autonomia financiară: o provocare pentru autoritățile publice locale din Republica

CZU: 351.72:352(478)
Pag. 89-103

Manole Tatiana
 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 octombrie 2017


Rezumat

This article reflects the decentralization process currently taking place in the Republic of Moldova. The purpose of the research is to acquaint readers with the fundamental concept of decentralization, with the areas of administrative decentralization, with the forms of manifestation of financial decentralization: fiscal decentralization and budget decentralization. The priorities of the decentralization process are identified.

Acest articol reflectă procesul de descentralizare, ce are loc actualmente în Republica Moldova. Scopul cercetării este de a familiariza cititorii cu conceptul fundamental al descentralizării, cu domeniile de descentralizare administrativă, cu formele de manifestare a descentralizării financiare: descentralizare fiscală şi descentralizare bugetară. Sunt identificate priorităţile procesului de descentralizare.

Cuvinte-cheie
descentralizare, buget,

descentralizare financiară, fiscală şi bugetară, indicatori de măsurare, grad de descentralizare, capacitate fiscală, raporturi interbugetare, transferuri