IBN
Închide

41Publicaţii

747Descărcări

14437Vizualizări

Amarfii-Railean Nelli
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23

2022 - 1

"the change to the face" of financial reporting in the digital era
Amarfii-Railean Nelli
"Alecu Russo" State University of Balti
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Avantajele implementării instrumentelor digitale în managementul producției întreprinderilor agricole
Perciun Rodica1 , Amarfii-Railean Nelli2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empirical study on the perception of the digitalization of agricultural entities and the availability for ICT investments
Perciun Rodica1 , Amarfii-Railean Nelli2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management based on digital tools and enterprise performance correlation in agriculturel
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de eficientizare a managementului sectorului agricol în contextul Industriei 4.0
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Dezvoltarea inovațională a industriei agroalimentare în epoca digitală
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul activității și poziției financiare a întreprinderilor agricole. Abordare macroeconomică
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industrial revolution 4.0: a new paradigm for economic growth
Perciun Rodica1 , Amarfii-Railean Nelli2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industry 4..0 versus agriculture.. development perspectives of agriculture in the republic of Moldova by assimilating digital technologies
Perciun Rodica1 , Amarfii-Railean Nelli2 , Shveda Nataliia3
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Cogito
Nr. 4(12) / 2020 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul consolidarii competențelor antreprenoriale și digitale
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical models application in the agriculture development strategy under industry 4.0
Amarfii-Railean Nelli
"Alecu Russo" State University of Balti
Univers strategic
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluția 4.0: perspectivele dezvoltării întreprinderilor agricole în epoca digitală
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streamlining Management in the Agri-Food Sector through Blockchain Technology
Amarfii-Railean Nelli
"Alecu Russo" State University of Balti
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Noua revoluție industrială. Management 4.0
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Abordarea managementului întreprinderii prin prisma revoluţiei industriale 4.0
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adoptarea metodelor de estimare a potenţialului economic în diagnosticul activităţii întreprinderilor autohtone
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea diagnosticului financiar în eficientizarea managementului activităților economice ale întreprinderii
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-113. Vizualizări-768
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea tehnologiei Blockchain în managementul financiar-contabil
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fine tuning analysis of local practices on entrepreneurship and digital education
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul revoluţiei industriale 4.0 asupra economiilor naţionale. Contextul european şi naţional
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-90. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41