Revoluția 4.0: perspectivele dezvoltării întreprinderilor agricole în epoca digitală
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
248 28
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-03 17:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:[338.43+63] (1)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2397)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (885)
Agricultură și alte științe și tehnici înrudite. Silvicultură. Agricultură. Exploatarea vieții sălbatice (4878)
SM ISO690:2012
AMARFII-RAILEAN, Nelli. Revoluția 4.0: perspectivele dezvoltării întreprinderilor agricole în epoca digitală. In: Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei. Vol.7, Partea 1, 5 iunie 2020, Cahul. Cahul, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul, 2020, pp. 180-186. ISBN 978-9975-88-060-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1, 2020
Conferința "Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei"
Cahul, Moldova, 5 iunie 2020

Revoluția 4.0: perspectivele dezvoltării întreprinderilor agricole în epoca digitală

Revolution 4.0: perspectives of the development of agricultural entreprises in digital era


CZU: 004:[338.43+63]
Pag. 180-186

Amarfii-Railean Nelli
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 31 octombrie 2020


Rezumat

Digitalizarea agriculturii are ca scop implementarea tehnologiilor și inovațiilor IT în producția agricolă, protecția mediului ambiant și a solului, asigurarea securității alimentare a animalelor și oamenilor. Termenul de Agrcultură 4.0 alături de Industrie 4.0 este tot mai des abordat în Strategiile de dezvoltare durabilă și politicile de creștere economică ale multor state din lume. Dezvoltarea durabilă în agricultură prin digitalizare presupune elaborarea unor noi modele de management bazate pe tehnologii informaționale care să asigure creșterea productivității în exploatațiile agricole, conservarea solului și a biodiversității prin minimalizarea impactul negativ asupra mediului ambiant, asigurând un nivel stabil de producere și profit. Prezenta cercetare are drept obiectiv studierea conceptului de Agricultură 4.0 și analiza stării de fapt a sectorului agricol în Republica Moldova pentru determinarea potențialului tehnic, uman și financiar de implementare a tehnologiilor digitale ca soluții pentru eficientizarea managementului întreprinderilor agricole în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naționale.

The digitization of agriculture aims to implement IT technologies and innovations in agricultural production, environmental and soil protection, ensuring food security of animals and humans. The term Agriculture 4.0 alongside Industry 4.0 is increasingly addressed in the Sustainable Development Strategies and Growth Policies of many countries in the world. Sustainable development in agriculture through digitization involves the development of new management models based on information technologies to increase productivity on farms, soil conservation and biodiversity by minimizing the negative impact on the environment, ensuring a stable level of production and profit. This research aims to study the concept of Agriculture 4.0 and analyze the state of the agricultural sector in the Republic of Moldova to determine the technical, human and financial potential for implementing digital technologies as solutions to streamline the management of agricultural enterprises to ensure sustainable development of the national economy

Cuvinte-cheie
Industrie 4.0, Agricultură 4.0, dezvoltare durabilă, exploataţii agricole,

Industry 4.0, Agriculture 4.0, sustainable development, agricultural entreprises