Aplicarea diagnosticului financiar în eficientizarea managementului activităților economice ale întreprinderii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
14 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336:[005:334.7] (1)
Finanțe (697)
Management (568)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (336)
SM ISO690:2012
AMARFII-RAILEAN, Nelli. Aplicarea diagnosticului financiar în eficientizarea managementului activităților economice ale întreprinderii. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2018, nr. 7(117), pp. 40-47. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Aplicarea diagnosticului financiar în eficientizarea managementului activităților economice ale întreprinderii

Financial diagnosis applications to enhansing performance of companies management


CZU: 336:[005:334.7]
Pag. 40-47

Amarfii-Railean Nelli
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2019


Rezumat

În condițiile implementării tehnologiilor informaționale în organizarea activităților economice, diagnosticul financiar al întreprinderii este una dintre funcțiile de bază ale sistemului decizional. În baza acestui diagnostic pot fi depistate rezervele interne de sporire a eficienței funcționării entităților economice, care în procesul activităților desfășurate se realizează prin elaborarea unor măsuri concrete ce asigură sporirea rezultatelor financiare, a indicatorilor rentabilității producției, stabilității financiare, capacității de plată și a credibilității întreprinderii. Studiul în cauză prezintă cercetările contemporane în domeniului diagnosticului financiar ca instrument în eficien-tizarea managementului activităților economice în condițiile automatizării proceselor de producție și implementării produselor inovaționale ale revoluției industriale 4.0.

The application of the informational technologies in business activities makes the financial diagnosis one of the basic function of the decision making system. Using the tools of the financial diagnosis, the manager can identify internal resources of the company to increase the economic activities’ efficiency. The financial diagnosis goal is to develop practical models to ensure greater financial results, production profitability, financial stability, payment capacity and company reliability. This study presents the modern research in the field of financial diagnosis as a tool to increase the management effi-ciency of the companies that are implementing the innovative products of the industrial revolution 4.0.

Cuvinte-cheie
diagnostic financiar, modele de analiză, eficiență managerială, potenţial economic, tehnologii informaţionale, automatizarea proceselor decizionale.,

financial diagnosis, models of analysis, managerial efficiency, economic potential, information technolo-gies, automation of decision-making processes.