IBN
Закрыть

31Publicaţii

459Descărcări

9896Vizualizări

Amarfii-Railean Nelli
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 7

Dezvoltarea inovațională a industriei agroalimentare în epoca digitală
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industrial revolution 4.0: a new paradigm for economic growth
Perciun Rodica1 , Amarfii-Railean Nelli2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(13) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 June, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industry 4..0 versus agriculture.. development perspectives of agriculture in the republic of Moldova by assimilating digital technologies
Perciun Rodica1 , Amarfii-Railean Nelli2 , Shveda Nataliia3
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti,
3 Ternopil Ivan Puluj National Technical University
Cogito
Nr. 4(12) / 2020 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul consolidarii competențelor antreprenoriale și digitale
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical models application in the agriculture development strategy under industry 4.0
Amarfii-Railean Nelli
"Alecu Russo" State University of Balti
Univers strategic
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluția 4.0: perspectivele dezvoltării întreprinderilor agricole în epoca digitală
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streamlining Management in the Agri-Food Sector through Blockchain Technology
Amarfii-Railean Nelli
"Alecu Russo" State University of Balti
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(6) / 2020 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Noua revoluție industrială. Management 4.0
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Abordarea managementului întreprinderii prin prisma revoluţiei industriale 4.0
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-25. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adoptarea metodelor de estimare a potenţialului economic în diagnosticul activităţii întreprinderilor autohtone
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea diagnosticului financiar în eficientizarea managementului activităților economice ale întreprinderii
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea tehnologiei Blockchain în managementul financiar-contabil
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fine tuning analysis of local practices on entrepreneurship and digital education
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul revoluţiei industriale 4.0 asupra economiilor naţionale. Contextul european şi naţional
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-67. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea tehnologiilor informaționale în diagnosticul financiar în condițiile dezvoltării durabile
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impozitarea cu TVA în spațiul european. Repere analitice și comparative
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea învățământului superior prin consolidarea abilităților antreprenoriale și digitale în condițiile revoluției industriale 4.0
Amarfii-Railean Nelli , Suslenco Alina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinforce the entrepreneurial and digital skills of students enhancing the modernization of higher education. Critical Satisfaction on students target group
Amarfii-Railean Nelli
"Alecu Russo" State University of Balti
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on Best Practices in EU Entrepreneurship Education
Suslenco Alina , Amarfii-Railean Nelli , Melnic Svetlana
"Alecu Russo" State University of Balti
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 8 / 2018 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 16 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Perspective comparate privind sistemul de impozitare în Republica Moldova şi contextual
Amarfii-Railean Nelli
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 6, Vol.1. 2017. Bălţi. ISBN 978-9975-50-202-3..
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31