IBN
Închide
Verebceanu Galaction
Cuvinte-cheie (136): copy (8), copie (7), manuscript (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Eugeniu Coșeriu: vocația universalității. Chișinău: Știința, 2021, 484 p.
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). Pronumele
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Morfologia (3.1.). Substantivul. Articolul. Adjectivul. Numeralul
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Manuscrisul Sandipa în raport cu alte copii ale romanului popular
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături caracteristice ale scrierii chirilice (pe baza unor texte vechi românești)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații asupra localizării manuscrisului „Sandipa”
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Un dicţionar multilingv din secolul al XVII-lea?.
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Omagiu lui Gheorghe Chivu la aniversare
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trăsături morfologice în Alexandria (Ms. rom. copiat la Chişinău în 1790)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un maniscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Text (I-3)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (1-2)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (I-1)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un text puțin cunoscut al „Sindipei”
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Lexic (5)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vechi texte româneşti: conţribuţii filologice şi lingvistice. Bucureşti, Editura Academiei Române
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria 1.Morfologia (3)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27