O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria1. Sintaxa (4)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
314 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-10-19 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'367 (35)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (785)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria1. Sintaxa (4). In: Philologia. 2015, nr. 3-4(279-280), pp. 82-93. ISSN 0236-3119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 0236-3119

O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria1. Sintaxa (4)

CZU: 811.135.1'367
Pag. 82-93

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 14 septembrie 2015


Rezumat

This article analyzes the syntactic features of the folklore book Alexandria’s text (a Romanian manuscript, quota 817, 301 fund, copied in Chişinău in 1790 and stored at the National Library of the Academy of Sciences „V. I. Vernadsky” from Ukraine), mainly underlining the differences and similarities of the text’s syntactic system.

Cuvinte-cheie
apposition, complement, subordination.,

attribute, coordination, predicate, subject