IBN
    

    
  


    
Închide
Verebceanu Galaction Sava
Afiliat la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

2020 - 1

Manuscrisul Sandipa în raport cu alte copii ale romanului popular

Verebceanu Galaction
Lecturi in memoriam acad. Silviu BerejanColocviul științific naţional
Ediția a 4-a. 2020. Chişinău. Tipogr. „Pro Libra”. 101-110.
Disponibil online 7 February, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa

Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 2 October, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații asupra localizării manuscrisului „Sandipa”

Verebceanu Galaction
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. "Tipocart Print" SRL. 203-208.
Disponibil online 13 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule

Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 30 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Un dicţionar multilingv din secolul al XVII-lea?.

Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 15 November, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-5 of 5