Verbul în manuscrisul romanului popular „Sandipa”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
276 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-05 19:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’367.625:82.09(091) (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1450)
Critică literară. Studii literare (209)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Verbul în manuscrisul romanului popular „Sandipa”. In: Filologia modernă: realizări şi perspective în context european : Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori, Ed. 15, 7-8 octombrie 2021, Chişinău. Chişinău: Pro Libra, 2021, Ediţia 15, pp. 389-395. ISBN 978-9975-3274-4-2. DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2021.15.44
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15, 2021
Conferința "Filologia modernă: realizări şi perspective în context european."
15, Chişinău, Moldova, 7-8 octombrie 2021

Verbul în manuscrisul romanului popular „Sandipa”

DOI: https://doi.org/10.52505/filomod.2021.15.44
CZU: 811.135.1’367.625:82.09(091)

Pag. 389-395

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiect:
20.80009.1606.01 Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2021


Rezumat

Sunt descrise particularitățile morfologice ale verbului prezente în textul romanului popular Sandipa, manuscris românesc 824, copiat în 1798 în partea de nord a Moldovei istorice și actualmente păstrat la Biblioteca de Stat a Federației Ruse, Moscova. Se pune accent pe acele trăsături morfologice care reflectă tendința de evoluare a limbii române de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.

The morphological peculiarities of the verb present in the text of the popular novel Sandipa are described, Romanian manuscript 824, copied in 1798 in the northern part of historical Moldavia and currently kept at the State Library of the Russian Federation, Moscow. Emphasis is placed on those morphological features that reflect the evolution trend of the Romanian language since the end of the 18th century.

Cuvinte-cheie
condițional, conjugare, conjunctiv, diateză, gerunziu, imperativ, imperfect, indicativ, infinitiv, mai-mult-ca-perfect, mod, participiu, perfect compus, perfect simplu persoană, supin, timp, viitor.,

conditional, conjugation, conjunctive, diathesis, gerund, imperative, imperfect, indicative, infinitive, more-than-perfect, mode, participle, perfect compound, perfect simple person, supine, time, future.