Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.4.). Părțile de vorbire neflexibile
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
516 7
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-30 08:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’366’367:82.09(091) (2)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1472)
Critică literară. Studii literare (220)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.4.). Părțile de vorbire neflexibile. In: Philologia, 2022, nr. 1(316), pp. 82-94. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.1(316).09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.4.). Părțile de vorbire neflexibile

Linguistic Study on the “Sandipa” Manuscript. Morphology (3.4.). Inflexible Parts of Speech

DOI:https://doi.org/10.52505/1857-4300.2022.1(316).09
CZU: 811.135.1’366’367:82.09(091)

Pag. 82-94

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2022


Rezumat

The article aims to analyze the morphological features of inflexible parts of speech (adverb, preposition, conjunction and interjection) identified in the text of the popular novel Sandipa (ms. Rom. 824, dated 1798 and kept at the Russian State Library, Moscow). The forms of word classes are examined in terms of their presence in the oldest Romanian writings belonging mainly to the sixteenth century, but also to subsequent centuries, including the second half of the eighteenth century, the period in which the text announced in the title was written, referring, as the case may be, to the situation of the current literary language.

Articolul are ca scop analiza particularităților morfologice ale părților de vorbire neflexibile (adverbul, prepoziția, conjuncția și interjecția) atestate în textul romanului popular Sandipa (ms. rom. 824, datat în 1798 și păstrat la Biblioteca de Stat Rusă, Moscova). Formele claselor de cuvinte sunt examinate sub raportul prezenței acestora în cele mai vechi scrieri de limba română aparținând mai ales secolului al XVI-lea, dar și secolelor următoare, inclusiv jumătății a doua a secolului al XVIII-lea, perioada în care a fost elaborat textul anunțat în titlu, făcându-se referire, după caz, și la situația din limba literară actuală.

Cuvinte-cheie
adverb, conjunction, interjection, occurrence, preposition, archaic meaning, Variant,

adverb, conjuncție, interjecție, ocurență, prepoziție, sens arhaic, variantă