Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
309 2
Ultima descărcare din IBN:
2022-05-17 21:25
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1’342 (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1421)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2). In: Philologia, 2020, nr. 5-6(311-312), pp. 22-36. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)

A linguistic research on the Sandipa manuscript. Phonetics (2)

CZU: 811.135.1’342

Pag. 22-36

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2020


Rezumat

The phonetic peculiarities of the popular writing entitled Sandipa are analyzed (Rom. Ms. 824, dated in 1798 and kept at the State Library of Russia, Moscow). Phonetic phenomena are examined in terms of vocalism and consonantism.

Sunt analizate particularitățile fonetice ale scrierii populare intitulate Sandipa (ms. rom. 824), datat în 1798 și păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei, Moscova). Fenomenele fonetice sunt examinate sub raportul vocalismului și consonantismului.

Cuvinte-cheie
consonant, diphthong, consonant group, phonetics, vowel, hiatus vowel,

consoană, diftong, grup consonantic, fonetism, vocală, vocală în hiat