Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). Pronumele
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
283 8
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-24 22:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
811.135.1'366:82.09(091) (1)
Limbi romanice balcanice (Limba română) (1288)
Critică literară. Studii literare (182)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). Pronumele. In: Philologia. 2021, nr. 2(314), pp. 84-93. ISSN 1857-4300.
10.52505/1857-4300.2021.2(314).09
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). Pronumele

Linguistic Study on the „Sandipa” Manuscript. Morphology (3.2.). Pronouns

DOI: https://doi.org/10.52505/1857-4300.2021.2(314).09
CZU: 811.135.1'366:82.09(091)

Pag. 84-93

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
Disponibil în IBN: 16 august 2021


Rezumat

The morphological peculiarities of the pronoun present in the text of the popular writing entitled Sandipa (ms. Rom. 824, dated in 1798 and kept at the State Library of the Russian Federation, Moscow) are analyzed. Being a flexible part of speech with several species (9), the pronoun is highlighted by a series of forms typical of both our first ancient texts and those developed in the second half of the eighteenth century, especially in recent decades. of the century, therefore contemporary with the handwritten version of the popular writing announced in the title.

Sunt analizate particularitățile morfologice ale pronumelui prezente în textul scrierii populare intitulate Sandipa (ms. rom. 824, datat în 1798 și păstrat la Biblioteca de Stat a Federației Ruse, Moscova). Fiind o parte de vorbire flexibilă cu mai multe specii (9), pronumele se evidențiază printr-un șir de forme proprii atât primelor noastre texte vechi, cât și celor elaborate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în special în ultimele decenii ale secolului, așadar contemporane cu varianta manuscrisă a scrierii populare anunțate în titlu.

Cuvinte-cheie
pronominal adjective, case, form, gender, personal pronoun, politeness pronoun, reinforcement pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, Relative pronouns, indefinite pronouns, negative pronouns,

adjectiv pronominal, caz, formă, gen, pronume personal, pronume de politețe, pronume de întărire, pronume reflexiv, pronume posesiv, pronume demonstrativ, pronume relativ, pronume nehotărât, pronume negativ