O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
801 9
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-14 14:16
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.51(=135.1)+821.135.1.09″15″ (1)
Folclor propriu-zis (720)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (2085)
SM ISO690:2012
VEREBCEANU, Galaction. O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule. In: Philologia, 2019, nr. 1-2(301-302), pp. 44-49. ISSN 1857-4300.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule

The first edition of Alexandria by Năstase Negrule

CZU: 398.51(=135.1)+821.135.1.09″15″

Pag. 44-49

Verebceanu Galaction
 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2019


Rezumat

The subject of the following notes is the recent study about the popular novel „Alexandria”. This edition, brought out by a group of experts from the Romanian Academy Library, consists of facsimiled reproduction of a Romanian copy under the quota 869, kept at the Bucharest Library and also of an interpretative transcrption of the manuscript. The importance of the published text is emphasized due to both its linguistic form and the valuable images made with great mastery by the copyist from Iasi.

Subiectul însemnărilor de mai jos constituie noua lucrare despre romanul popular Alexandria. Ediția, realizată de un grup de specialiste de la Biblioteca Academiei Române, este alcătuită din redarea facsimilată a copiei românești sub cota 869, păstrată la biblioteca bucureșteană, și transcrierea interpretativă a manuscrisului. Este subliniată importanța textului editat atât pentru forma sa lingvistică, cât și pentru valoarea desenelor lucrate cu multă măiestrie de copistul ieșean.

Cuvinte-cheie
copy, copyist, edition, facsimile, page, image, manuscript, text,

copie, copist, ediţie, facsimil, filă, ilustraţie, manuscris, text