IBN
Close
Verebceanu Galaction
Cuvinte-cheie (234): copy (9), copie (8), manuscript (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2024 - 1

  O ediție modernă de predici latino-române din 1725 ale unui misionar italian
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(322) / 2024 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 1

  Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa frazei
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, USM
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

  Cuvânt de apreciere la zi aniversară (Profesorul Gheorghe Popa, septuagenar)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Derivarea sufixală în manuscrisul romanului popular „Sandipa”
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare
Ediţia 16. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3518-8-1.
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sinonimia lexicală în textul manuscrisului Sandipa
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.4.). Părțile de vorbire neflexibile
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.). Sintaxa propoziției (1.)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa propoziției (2)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Eugeniu Coșeriu: vocația universalității. Chișinău: Știința, 2021, 484 p.
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). Pronumele
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Morfologia (3.1.). Substantivul. Articolul. Adjectivul. Numeralul
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(313) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Verbul în manuscrisul romanului popular „Sandipa”
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Manuscrisul Sandipa în raport cu alte copii ale romanului popular
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(309-310) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trăsături caracteristice ale scrierii chirilice (pe baza unor texte vechi românești)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Considerații filologice asupra manuscrisului Sandipa
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(303-304) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O primă ediție a Alexandriei lui Năstase Negrule
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele considerații asupra localizării manuscrisului „Sandipa”
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Un dicţionar multilingv din secolul al XVII-lea?.
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 3-4(297-298) / 2018 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

  Omagiu lui Gheorghe Chivu la aniversare
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trăsături morfologice în Alexandria (Ms. rom. copiat la Chişinău în 1790)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un maniscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XIII-lea. Text (I-3)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(293-294) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (1-2)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(291-292) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un manuscris al Sindipei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Text (I-1)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(289-290) / 2017 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un text puțin cunoscut al „Sindipei”
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Lexic (5)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(283-284) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vechi texte româneşti: conţribuţii filologice şi lingvistice. Bucureşti, Editura Academiei Române
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-23. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

  O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria 1.Morfologia (3)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(277-278) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria1. Sintaxa (4)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(279-280) / 2015 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 14 September, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-949
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Trăsături fonetice în Alexandria (ms. rom. copiat la Chişinău în 1790)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vechi manuscrise româneşti ale cărţilor populare depozitate în fosta Uniune Sovietică
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Fonetică (2)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(273) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 13 January, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  O variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Text (1)
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(271) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 October, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Exuberanţa ştiinţei despre limbaj
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Un manuscris chişinăuian de la 1790 al Alexandriei
Verebceanu Galaction
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36