IBN
Închide
Procop Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2022 - 4

Chișinăul în pictură (secolul al XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea)
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția artistului Ion Serbinov la formarea generațiilor de plasticieni
Procop Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moara cu aburi – un simbol al Chișinăului industrial
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trepte în timp. Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA la 50 de ani
Procop Natalia1 , Cojocaru Svetlana2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Chişinău in painting his of Al. Bernardazzi
Procop Natalia12
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chisinau in the creation of Valentina Brâncoveanu
Procop Natalia12
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul de altădată în viziunea artistului plastic Mihai Mungiu
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul lui Alexandru Bernardazzi în pictură: semnele timpului
Procop Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recreational centers in Chisinau in the vision of visual artists
Procop Natalia
State University of Moldova
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recreational Centers in Chisinau in the Vision of Visual Artists
Procop Natalia
State University of Moldova
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1(S) / 2021 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rustic şi urban în creația lui Florentin Leancă
Procop Natalia12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele evoluției artelor plastice din Republica Moldova
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Ansamblul catedralei mitropolitane din Chişinău în pictură
Procop Natalia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisericile în plan triconc din Chișinău în viziunea artiștilor plastici
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisericile în plan triconc din Chișinău în viziunea artiștilor plastici
Procop Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisericile Chișinăului din secolul al XIX-lea în arta plastică
Procop Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăcașurile de cult din Chișinău în viziunea artiștilor plastici
Procop Natalia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan plastic artists in the field of textile art schooled in Lvov National Academy of Arts
Procop Natalia
State University „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura în imagini plastice înveșnicită de artista Eleonora Romanescu
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plasticieni ai artei textile formaţi în cadrul şcolii din Republica Moldova
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46