IBN
Închide

59Publicaţii

622Descărcări

31300Vizualizări

Procop Natalia
Cuvinte-cheie (213): painting (16), Chisinau (10), pictură (10)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
Publicații indexate în SCOPUS - 5. Teze/Rezumate în culegeri - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 7

2024 - 3

Artistul plastic Gheorghe Șoitu, un adevarat cetațean de onoare al orașului Cahul
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura promovarii imaginii orașelor din Republica Moldova prin arta și mitopoetica. O etapa sau finalul?
Grati Aliona , Procop Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul urban în creația Iraidei Ciobanu
Procop Natalia12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 17 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

Chișinăul modern în pictura lui Iurii Șibaev
Procop Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La création du plasticien Ion Serbinov
Procop Natalia
Université d’Etat de Moldavie
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 13 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lacurile Chișinăului în pictura de șevalet
Procop Natalia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revenirea acasă a lui Ștefan Sadovnicov
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

„Orașul dorului” în pictura Iraidei Ciobanu
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia de Științe a Moldovei și-a desemnat laureații Premiului, ediția anului 2022
Condraticova Liliana , Procop Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul în pictură (secolul al XIX-lea – mijlocul secolului al XX-lea)
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul vechi în creația lui Florentin Leancă
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția artistului Ion Serbinov la formarea generațiilor de plasticieni
Procop Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moara cu aburi – un simbol al Chișinăului industrial
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 3 September, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trepte în timp. Dr. hab. Liliana CONDRATICOVA la 50 de ani
Procop Natalia1 , Cojocaru Svetlana2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Chişinău in painting his of Al. Bernardazzi
Procop Natalia12
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chisinau in the creation of Valentina Brâncoveanu
Procop Natalia12
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul de altădată în viziunea artistului plastic Mihai Mungiu
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul lui Alexandru Bernardazzi în pictură: semnele timpului
Procop Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recreational centers in Chisinau in the vision of visual artists
Procop Natalia
Moldova State University
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recreational Centers in Chisinau in the Vision of Visual Artists
Procop Natalia
Moldova State University
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1(S) / 2021 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rustic şi urban în creația lui Florentin Leancă
Procop Natalia12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele evoluției artelor plastice din Republica Moldova
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Ansamblul catedralei mitropolitane din Chişinău în pictură
Procop Natalia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisericile în plan triconc din Chișinău în viziunea artiștilor plastici
Procop Natalia12
1 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisericile în plan triconc din Chișinău în viziunea artiștilor plastici
Procop Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisericile Chișinăului din secolul al XIX-lea în arta plastică
Procop Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăcașurile de cult din Chișinău în viziunea artiștilor plastici
Procop Natalia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldovan plastic artists in the field of textile art schooled in Lvov National Academy of Arts
Procop Natalia
State University „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura în imagini plastice înveșnicită de artista Eleonora Romanescu
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plasticieni ai artei textile formaţi în cadrul şcolii din Republica Moldova
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema formării valorilor în contextul erei digitale
Procop Natalia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revitalizarea Școlii Serale de Desen din Chişinău
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Identităţile ChişinăuluiOraşul interbelic
Ediţia 5. 2020. Chişinău. e-ISBN 978-9975-0-0338-4.
Disponibil online 25 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Elogierea artei textile la Butuceni
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enghelsina Şugjda, artist plastic în domeniul artei textile
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’art du batik moldave
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lidia Ceban-Boico
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivele populare în creația Iraidei Ciobanu
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivele populare în creația Lidiei Ceban-Boico
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernismul în creaţia Nataliei Ciornaia
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezența motivelor populare în baticul din Moldova
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-689
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiseria din colecția muzeului național de artă al Moldovei
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte stilistice în vestimentația de la începutul anilor ’60 ai sec. XX din RSSM
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul Ada Zevin în arta națională
Condraticova Liliana , Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa stilurilor in vestimentaţia din RSSM la inceputul anilor '60
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Arta batikului în Moldova
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivele populare in arta textil-decorativă din RSSM și Republica Moldova
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-1295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația din RSSM reflectată in presa periodică din anii ’60
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația din RSSM reflectată in presa periodică din anii ʹ50
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Casa de Modele din Chisinău. Primii ani de activitate
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ludmila Șevcenco – 30 de ani de creație
Procop Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 59