L’art du batik moldave
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
513 18
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-20 14:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
745.52(478) (40)
Desen. Design. Artă aplicată și meserii de artă (249)
SM ISO690:2012
PROCOP, Natalia. L’art du batik moldave. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura. 2019, nr. 2, pp. 72-79. ISSN 2587-3695.
10.5281/zenodo.3366977
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 2 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

L’art du batik moldave

Arta batikului din Moldova

The art of Batik in Moldov

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3366977
CZU: 745.52(478)

Pag. 72-79

Procop Natalia
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 29 august 2019


Rezumat

Ca gen de artă în Moldova batikul este relativ tânăr, apărând abia în anii ’50 ai secolului al XX-lea. Evoluția acestuia, în mare parte, i se datora materiei prime produse la Fabrica de Mătase din oraşul Bender. Tehnica a fost inițial practicată de către absolvenții instituțiilor superioare de profil din marele centre culturale ale URSS, iar, mai târziu, și ai Şcolii Republicane de Arte Plastice „I. Repin” din Chişinău. La etapa actuală batik-ul poate fi utilizat în decorarea interioarelor, sub formă de compoziţii frontale sau spaţialvolumetrice – tablouri, paravane, draperii, lenjerie de pat, faţă de masă etc.; în design vestimentar – ca veşminte şi accesorii (eşarfe, parasoluri, cravate).

Batik as a genre of art in Moldova is relatively young. It only emerged in the ‘50s of the 20th century. Its evolution is largely due to the raw material produced at the Silk Factory of Bender. The technique was originally practiced by the graduates of higher institutions in the great cultural centers of the USSR, and later also of the Republican School of Fine Arts ”Ilya Repin” from Chisinau. At the present stage, the batik can be used in decorating interiors in the form of frontal or spatial-volumetric compositions – paintings, screens, curtains, bedclothes, tablecloths, etc. in fashion design – like clothes and accessories (scarves, parasols, ties).

Cuvinte-cheie
batik, artă, mătase, tehnică, compoziţie, motiv, expoziţie, panou decorativ, gamă cromatică, suport textile,

batik, art, silk, technique, composition, motif, exhibition, decorative panel, color range, textile support