IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(52) pentru cuvîntul-cheie "piaţa muncii"

Tendințele de participare a lucrătorilor vârstnici pe piața muncii Republicii Moldova

Heghea Ecaterina
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior

Rojco Anatolii1, Garbuz Veronica12
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte comportamentale privind ocuparea forței de muncă în Republica Moldova

Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea refugiaților pe piața muncii - o provocare pentru Uniunea Europeană

Holcă-Nistor Roxana Georgiana
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia de studii: tendinţe, probleme şi perspective
Filip Nelli1, Branaşco Natalia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilizarea resurselor umane și munca decentă pentru un trai decent

Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul fenomenului NEET asupra tinerelor femei migrante din Republica Moldova: aspect privind incluziunea socială

Deleu Ecaterina
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocuparea forței de muncă in Republica Moldova: tendințe și probleme

Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi

Popov Lidia12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile funcționării și transformării pieții muncii în noile condiții de accelerare a progresului tehnologic

Stefanco Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea cadrului legislativ  ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă 

Savelieva Galina, Cotelnic Valentina
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние демографического старения на рынок труда Молдовы
Savelieva Galina, Zaharov Svetlana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul discriminării de gen pe piaţa muncii din Republica Moldova
Pantea Larisa
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiectivele agendei lisabona si cele privind convergenta economica in vederea elaborarii noii strategii europene
Gribincea Alexandru, Burtea Ionuţ
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 18 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Migraţia - componentă a securităţii economice a statelor

Golovataia Ludmila
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova

Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul marketingului și comunicării asupra pieței muncii

Lazari Silvia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale educaţiei în contextul dezvoltării durabile

Angheluţă Sorin Petrică1, Badea Georgiana Carmen2
1 Autoritatea Naţională pentru Calificări, Bucuresti,
2 Academia de Studii Economice din Bucureşti
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tendințele fenomenelor demografice în Republica Moldova și problemele aferente pieței muncii în mediul rural

Caradja Alina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza subocupării şi şomajului in Republica Moldova
Nirean Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 52